Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Begravningsavgift

Alla betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften kan variera över landet och grundas på den lokala verksamhetens kostnader. Här ser du vad som ingår i begravningsavgiften.


En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Riksgenomsnittet för avgiften 2016 i de kommuner där Svenska kyrkan är begravningshuvudman är 24 öre per skattekrona. Svenska kyrkan i Örebro har en begravningsavgift som är 15 öre.

Begravningsavgiften bekostar anläggningen samt skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna. I begravningsavgiften ingår även kostnader för vissa tjänster i samband med begravning enligt följande:

 • Gravplats på allmän begravningsplats
 • Gravöppning samt iordningställande av gravplats efter
  gravsättning
 • Transporter inom förvaltningsområdet
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Lokal för begravningsceremoni utan religösa symboler

Ovanstående tjänster är kostnadsfria för dödsboet även om begravningen äger rum på annan ort inom landet.

Detta får du göra själv:

 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
 • Bära och transportera kistan
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ta med ”egen jord” till mullpåkastning vid begravningsgudtjänst

Detta får du också göra själv - men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:

 • Tillverka och välja kista och urna
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får du inte göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Kremering
 • Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till minneslund

Begravningsombudet bevakar dina intressen


De personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte något direkt inflytande över de kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten. Länsstyrelsen har därför fått i uppdrag att utse begravningsombud, som ska bevaka sådana frågor för den som inte är medlem Svenska kyrkan. Det ska finnas begravningsombud i varje kommun.
Begravningsombuden ska bland annat kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med ändring av begravningsplatser samt att begravningsavgiften är rättvis.

Begravningsombuden bör även verka för att församlingarna samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Ombuden bör vidare aktivt hålla sig informerade om begravningsverksamheten och om de synpunkter som är representerade inom huvudmannens område. Om ett ombud finner anledning till att rikta anmärkning ska ombudet underrätta Länsstyrelsen. Ombuden har rätt att få tillgång till samtliga handlingar som rör begravningsverksamheten. De har även rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden under de sammanträden i församlingen då begravningsfrågor behandlas.

Begravningsombud för Örebro och Lekebergs kommuner:
Anne-Lie Edlund, Lidvägen 1A, 703 63 Örebro

Läs mer: Begravningslagen

Läs mer: Begravningsförordningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning
@svenskakyrkan.se

Kontaktpersoner
Teresia Kreü, 019-15 45 61
Pia Hendeberg, 019-15 45 63
Ellinor Fockstedt, 019-15 45 62

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Torleif Örn, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186

Kontaktperson för Mosjö kyrkogård
Ann-Christine Hjalmarsson, 019-15 45 91