Meny

Orglarna i Olaus Petri kyrka

Örebro Olaus Petri kyrka har tre orglar.

Huvudorgeln byggdes 1913 av den framstående orgelbyggarfirman E. A. Setterquist & Son som verkade här i Örebro, och som under slutet av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet vid sidan av Åkerman & Lund i Stockholm intog den förnämsta positionen bland orgelbyggerierna i landet. Eftersom verkstäderna där Setterquistfirmans orglar byggdes var belägna på adresser i Olaus Petri församling känns det extra glädjande att vår kyrka har ett sådant instrument.

Från början stod orgeln placerad i norra delen av mellankoret och hade 32 stämmor fördelade på två manualer och pedal. 1938 flyttades orgeln till västra läktaren och omändrades något, 1946 gjordes ett större ingrepp då även en tredje manual tillfogades. 1991 byggdes orgeln åter om i syfte att återfå en romantisk klangbild och fick då 41 stämmor.

Orgeln genomgick hösten 2012-våren 2014 en stor renovering med noggrant bevarande av allt ursprungligt material, och de pipor från 1913 som stod lagrade i ett tornrum gjordes i ordning för att åter klinga i kyrkan. Vid ombyggnationer av liknande instrument runtom i landet har en del gamla pipor av hög kvalitet blivit lagrade på olika ställen. Genom efterforskningar har vi kommit över en stor mängd sådana pipor som nu kommit till fin användning. Dessutom har ett tremanualigt spelbord tillverkat av E. A. Setterquist & Son för Härnösands domkyrka 1926 återförts till sin ursprungsstad Örebro och fått sin plats på läktaren i Olaus Petri kyrka. Renoveringen har utförts av Åkerman & Lund, och den numera 51-stämmiga orgeln gör verkligen skäl för epitetet "Instrumentens drottning".

Kororgeln byggdes 1974 av Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød, Danmark. Den stod då placerad framför den nordöstra pelaren i mellankoret, men flyttades till södra delen av mellankoret i samband med kyrkans renovering 1988. Kororgeln har 18 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Kistorgeln är byggd av den holländska firman J. N. Breetvelt Orgelbouw och har fyra stämmor. Den är lätt flyttbar och används bland annat som ackompanjemangsinstrument och i orkestern vid framförande av större kyrkomusikaliska verk såsom J. S. Bachs passioner.

Mats Bertilsson, organist i Olaus Petri församling
Mats.bertilsson@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling