Kyrkvandringar

Arbetar du på förskola eller skola i Örebro och är intresserad av en kyrkvandring i kyrkan eller Bibeläventyret i skolan? Hör av dig så ordnar vi det!

Kyrkvandringar i din kyrka

Kyrkvandringar är pedagogiska vandringar i kyrkan, där barn och unga får uppleva både kyrkan och dess berättelser på nära håll och på sina egna villkor. Ofta är vandringarna dramatiserade. Vandringarna kan t. ex. handla om kyrkoårets högtider, stadens och kyrkans historia, orgeln och musik eller vad kyrkan används till. Vandringarna är kostnadsfria och följer Skolverkets rekommendationer. För barn och unga i alla årskurser.

Bibeläventyret i ditt klassrum

Bibeläventyret tar oss genom Bibelns böcker i berättandets form! Bibeläventyret är uppdelat i två delar, Gamla och Nya Testamentet, där barnen med hjälp av rörelser, drama, trolleri, rim och rappande får lära sig mer om bibeln. Varje del kan delas upp olika beroende på hur klassen önskar – ofta kommer vi ut till din klass vid tre olika tillfällen (á 90 minuter) för att bibeläventyra oss igenom Gamla eller Nya testamentet. Bibeläventyret följer Skolverkets rekommendationer och tar inte ställning i politiska, sociala, religiösa eller moraliska frågor. Passar barn i årskurs 4 och 5.