Kyrkvandringar

Arbetar du på förskola eller skola i Örebro och är intresserad av en kyrkvandring i kyrkan eller Bibeläventyret i skolan? Hör av dig så ordnar vi det!

Kyrkvandringar i din kyrka

Kyrkvandringar är pedagogiska vandringar i kyrkan, där barn och unga får uppleva både kyrkan och dess berättelser på nära håll och på sina egna villkor. Ofta är vandringarna dramatiserade. Vandringarna kan t. ex. handla om kyrkoårets högtider, stadens och kyrkans historia, orgeln och musik eller vad kyrkan används till. Vandringarna är kostnadsfria och följer Skolverkets rekommendationer. För barn och unga i alla årskurser.

Bibeläventyret i ditt klassrum

Bibeläventyret tar oss genom Bibelns böcker i berättandets form! Bibeläventyret är uppdelat i två delar, Gamla och Nya Testamentet, där barnen med hjälp av rörelser, drama, trolleri, rim och rappande får lära sig mer om bibeln. Varje del kan delas upp olika beroende på hur klassen önskar – ofta kommer vi ut till din klass vid tre olika tillfällen (á 90 minuter) för att bibeläventyra oss igenom Gamla eller Nya testamentet. Bibeläventyret följer Skolverkets rekommendationer och tar inte ställning i politiska, sociala, religiösa eller moraliska frågor. Passar barn i årskurs 4 och 5.

Bibeläventyret

Bibeläventyret i Mikaels församling, Örebro

Bibeläventyret tar oss genom Bibelns böcker i berättandets form och vänder sig till främst till åk 4 och 5.

Kyrkvandringar i Olaus Petri

Grupper i alla åldrar, från förskola till seniorer är välkomna till kyrkvandringar i Olaus Petri kyrka, Örebro.

S:t Nicolai kyrkas torn fotograferat upp mot himlen.

Skolvandringar i Nikolai

Nikolai församling vill vara en naturlig del i skolan. Vi vill finnas som en resurs och ett komplement till skolans verksamhet. S:t Nicolai kyrka är en fantastisk lokal där vi tillsammans kan arbeta mot kursplanernas mål. Temavandringarna är självklart förankrade i skolans läroplan. Vi önskar att vi med kyrkans närvaro och undervisning genom skolåren skapar en ökad nyfikenhet och förståelse för religion. Vi vill att skolan ska känna sig trygg i samarbetet med kyrkans personal så att det från skolans sida känns enkelt och självklart att samarbeta vid t.ex. temadagar eller vid krissituationer.