Foto: U Sövig

Gudstjänst med små och stora i S:t Mikaels kyrka

Ungefär en söndag i månaden är det gudstjänst med små och stora i Mikaels församling, Örebro.

I gudstjänst med små och stora är barnen i centrum. Ofta brukar någon utav församlingens barnkörer sjunga. Kyrkans olika barngrupper har under veckan arbetat med gudstjänstens tema.
Det kan vara i form av t ex teckningar, lera och drama som visas under eller i samband med gudstjänsten

Efter gudstjänsten serveras det fika.

En gång varje termin firar vi Mässa med små och stora -
det är en nattvardsgudstjänst
Kanske minns ni från er barndom att det nästan bara var vuxna som deltog i nattvarden. Idag är det så att alla döpta, både barn och vuxna inbjuds till att ta emot bröd och vin.

Vi har i kyrkan vänt tillbaka till en ordning som finns beskriven från den kristna kyrkans tidiga århundraden, då barnet redan efter dopet fick ta emot nattvarden. Dopskeden är ett minne från den tiden.

Har ni tänkt på att i många kyrkor står dopfunten nära porten in i kyrkan? Det markerar dopet som vägen in i den kristna gemenskapen. Väl inne i kyrkan är vi alla, barn eller vuxna med och firar gudstjänst.

Om dopet är porten in i gemenskapen mellan Gud och människa, så ger nattvarden växt åt tron. Samtidigt är det med nattvarden som med kärleken – ett mysterium som man inte helt kan förstå eller förklara.

Var och en bestämmer själv om man vill gå fram till nattvardsbordet, men alla är varmt välkomna att dela måltiden tillsammans. Vill man inte ta emot nattvarden kan man ändå gå fram och lägger då höger hand på vänster axel så får man motta en välsignelse istället för brödet och vinet.

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Tisdag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-13.00

Samt under följande gudstjänsttider:
Måndagar 15.00 Veckomässa
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst