Nikolai kyrkogård

Nikolai kyrkogård

Nikolai kyrkogård härrör från den tid när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Ett gärde söder om staden skänktes för ändamålet, nuvarande Nikolai kyrkogård. Namnen på gravvårdarna upplyser om många kända personer från svunnen tid.

Den nya kyrkogården invigdes år 1806 och är byggd i samma stil med en nord-sydlig axel och en ostvästlig axel och fungerar idag som innerstadskyrkogård. Nikolai kyrkogård har i centrum av axlarna en lindberså och en mäktig trädkrans reser sig runt hela kyrkogården, som även berikats med en minneslund.

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar målmedvetet tillsammans med kulturvårdande myndigheter för att i största möjliga utsträckning bevara och återställa ursprunglig kulturmiljö. På Nikolai kyrkogård är det endast möjligt att återupplåta äldre gravplatser med befintlig gravvård.

Askgravplatser, Nikolai kyrkogård Foto: Maria Gustavsson