Foto: Kent Karlson

Dopträdet i Olaus Petri

Ett sätt att uppmärksamma alla de dop som sker i vår församling

Vi har sedan 2015 ett dopträd i Olaus Petri kyrka. Trädet är ett sätt att uppmärksamma alla de dop som sker i vår församling och hur glada vi är över varje människa som döps. Varje löv symboliserar en person som döpts och alla som besöker kyrkan kan se hur trädet hela tiden får nya löv. Vi växer tillsammans!

Alla församlingsmedlemmar som döps får sitt namn uppläst vid förbönen under en efterföljande högmässa, och vid bönen hängs ett löv i trädet för varje döpt person.

Du som fått ett löv upphängt för ditt dop får någon gång under året en inbjudan till en gudstjänst då löven delas ut. För små barn finns två tillfällen per år med familjegudstjänst och efterföljande dopfest. För tonåringar och vuxna delas löven ut vid andra gudstjänster.      

Trädet och löven är smidda av Lina Sundin i Linas Smidesverkstad i Karlslund. 

Om du har frågor om trädet kan du prata med den präst som döpt dig eller ditt barn, eller kontakta församlingens expedition på 019-154661

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling