Foto: Agneta Larsson

Dopträdet i Olaus Petri

Ett sätt att uppmärksamma alla de dop som sker i vår församling

Vi har sedan 2015 ett dopträd i Olaus Petri kyrka. Trädet är ett sätt att uppmärksamma alla de dop som sker i vår församling och hur glada vi är över varje människa som döps. Varje löv symboliserar en person som döpts och alla som besöker kyrkan kan se hur trädet hela tiden får nya löv. Vi växer tillsammans!

Alla församlingsmedlemmar som döps får sitt namn uppläst vid förbönen under en efterföljande högmässa, och vid bönen hängs ett löv i trädet för varje döpt person.

Du som fått ett löv upphängt för ditt dop får någon gång under året en inbjudan till en gudstjänst då löven delas ut. För små barn finns två tillfällen per år med familjegudstjänst och efterföljande dopfest. För tonåringar och vuxna delas löven ut vid andra gudstjänster.      

Trädet och löven är smidda av Lina Sundin i Linas Smidesverkstad i Karlslund. 

Om du har frågor om trädet kan du prata med den präst som döpt dig eller ditt barn, eller kontakta församlingens expedition på 019-154661