Begravningsgudstjänst i Täby kyrka
Foto: Malin Lindström

Begravning i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Begravning är att ta farväl och att överlämna en människa till Gud, och säga tack!

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör."

Joh 11:25

Begravningstider
Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på telefon 019-15 45 00.  När det gäller endast gravsättning av urna eller kista sköts det av kyrkogårdsförvaltningen i Örebro direkt och i samråd med våra vaktmästare.

Begravning i Edsberg, Mosjöoch Täby församling

Begravningsgudstjänst finns till för att få ta farväl, få överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt kunna stötta varandra, och  minnas den som har lämnat oss.

Bårtäcke, Mosjö
Mosjös bårtäcke. Vid begravning i Mosjö kyrka kan ni utan extra kostnad låna bårtäcket som syns på bilden. Foto: Malin Lindström

Vänta lite - men inte för länge

Ofta är det bra att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lite lättare att orka ta emot information och att fatta beslut. Men det går inte att vänta allt för länge. För dödsfall som inträffar fr.o.m 1 maj 2012 måste kroppen gravsättas (kistbegravning) eller krimeras inom en månad, enligt en nya begravningslagen.

Låna bårtäcke
Ett bårtäcke är en vävnad som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten istället för en blomsteruppsats.

Det går bra att låna vårt vackra bårtäcke. Vi lånar även ut det till församlingsbor som väljer att ha begravningen vid krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro. Du bokar bårtäcke hos Informationsservice i samband med bokning av begravningsgudstjänst.

Tacksägelse
När begravningen skett i någon av våra kyrkor har vi i söndagens gudstjänst en tacksägelse över den avlidne. Tacksägelsen innebär att vi ber över den avlidne och för de sörjande i förbönen, samt ringer i kyrkklockorna. Tacksägelsen sker i samma kyrka som begravningen ägt rum. Vid allhelgona kommer en särskild inbjudan till minnesgudstjänst.

Lokal att hyra för minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten fortätter gemenskapen ofta med en eftersamling, där vi minns den avlidne, i en stunds samvaro. Minnesstunden utformas av de anhöriga, ofta i samråd med prästen. Vi har lokaler för minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Boka på telefon : 019-15 45 00 
Efter begravningen
Känner du som anhörig behov att samtala med någon, även efter begravningen, så kontakta gärna någon av våra präster. I pastoratet samarbetar vi kring leva vidare-grupper där du kan dela din sorg med andra i liknande situation.

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsberg och Mosjö-Täby är två församlingar i sydvästra delarna av Örebro pastorat. Här finns levande landsbygd, medeltida kyrkor och engagerade församlingsbor som ger plats för gudsmöten i vardag och fest. Välkommen in!

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) . För avvikande öppetttider se här

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka