Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Begravning är att ta farväl och att överlämna den som har dött till Gud.

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör."

Joh 11:25

Begravningstider
Har du frågor eller vill du diskutera bokning av begravning? Välkommen att ta kontakt med Informationsservice på telefon 019-15 45 00.  När det gäller endast gravsättning av urna eller kista sköts det av kyrkogårdsförvaltningen i Örebro direkt och i samråd med våra vaktmästare.

Bårtäcke, Mosjö
Mosjös bårtäcke. Vid begravning i Mosjö kyrka kan ni utan extra kostnad låna bårtäcket som syns på bilden. Bild: Malin Lindström

Lokal att hyra för minnesstund
Efter begravningsgudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta med en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Minnesstunden utformas av de anhöriga, ofta i samråd med prästen. Vi har lokaler för minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Boka på telefon 019-15 45 00. 

Låna bårtäcke
Ni måste inte ha blomsterdekoration på kistan. Det går bra att låna vårt vackra bårtäcke. Vi lånar även ut det till församlingsbor som väljer att ha begravningen vid krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro. Du bokar bårtäcke hos Informationsservice i samband med bokning av begravningsgudstjänst.

Tacksägelse
När begravningen skett i någon av våra kyrkor har vi i söndagens gudstjänst en tacksägelse över den avlidne. Tacksägelsen innebär att vi ber över den avlidne och för de sörjande i förbönen, samt ringer i kyrkklockorna. Tacksägelsen sker i samma kyrka som begravningen ägt rum. Vid allhelgona kommer en särskild inbjudan till minnesgudstjänst.

Efter begravningen
Känner du som anhörig behov att samtala med någon, även efter begravningen, så kontakta gärna någon av våra präster. I pastoratet samarbetar vi kring leva vidare-grupper där du kan dela din sorg med andra i liknande situation.

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka