Minneslunden Längbro
Foto: Marie Wikström

Blanketter och information

Här hittar du blanketter och informationsblad gällande begravningsceremoni, kremation och gravsättning samt broschyrer med aktuella priser för beställning av gravskötselarbeten. Blanketterna kan mejlas till orebro.begravning@svenskakyrkan.se. Du kan också ringa oss på 019-15 45 60 så skickar vi blanketterna till dig.

Beställning av begravningsceremoni, kremation och gravsättning

OBS! Om direktkremation väljs på anmälningsblanketten måste även en blankett för godkännande av direktkremation skickas med.

OBS! Om gravsättning i minneslund väljs på anmälningsblanketten måste även en blankett för att godkänna valet av minneslund skickas med.

Informationsbroschyr om olika gravplatser (gravskick)

Informationsbroschyr om gravskötsel

Gravstensansökan

Gravplatsbestämmelser

Foster- och barngravlund

Här hittar du informationsblad om och blanketter för gravsättning av foster och barn i barngravlunden på Norra kyrkogården i Örebro.

Informationsblad om foster/barngravlunden

Informationsblad om gravsättning på fosterlunden

Blanketter för gravsättning på foster/barngravlund

 

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42