Gravskötsel och plantering från Örebro kyrkogårdsförvaltning

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till Örebro kyrkogårdsförvaltnings kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Beställning av gravskötsel och plantering

För att beställa gravskötsel kan du antigen ringa till oss eller skicka en beställning via e-post.

Telefon: 019-15 45 60. Telefon- och expeditionstid är: måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

Det går också bra att mejla oss på: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

För mer information om sista betalningsdagar för skötsel beställd av oss och när annat arbete utförs på kyrkogårdarna - klicka på denna länk.

Folder om gravskötsel och plantering

Vill du se en sammanfattning av våra tjänster inom gravskötsel och planering?
Öppna foldern Gravskötsel 2023

Gravskötsel utan plantering

Skötsel 1: Gräsputs

Vill du bara ha hjälp med gräsklippning kan du välja skötsel 1. 
Här ingår antingen klippning av gräs på gravplats i gräsfält eller rensning av grus på gravplats i grusfält. Vi klipper gräset var 14:e dag. Borttagning av krans, ris och vasblommor ingår, liksom vår- och höststädning. Skötsel av planteringsytan ingår ej. 
Pris 2024: 220 kr/år

Skötsel 2: Grundskötsel

Vill du bara ha hjälp med skötseln och inga blommor planterade kan du välja skötsel 2. Då ingår:

  • Vattning (1 maj-1 sep), gödsling, rensning och luckring.
  • Kanthuggning av rabatten.
  • Krattning av sandytan, s.k. randning.
  • Påfyllning av jord.
  • Klippning av gräs.
  • Rensning av grus på gravplats.
  • Borttagning av krans, ris och vasblommor.
  • Vår- och höststädning.

Pris 2024: Enkelbredd, planteringsytan är max 80 cm: 680 kr/år. Dubbelbredd, planteringsytan är max 160 cm: 790 kr/år.

Gravskötsel med plantering

Planteringspaket

Vill du ha skötsel 2 (grundskötseln) och plantering hela året kan du välja planteringspaketet. Väljer du detta paket bestämmer kyrkogårdsförvaltningen vilka sorter samt antalet växter som kommer att planteras på gravplatsen. Vi fyller ut planteringsytan med växter så att det ser bra ut.

Planteringspaketet innehåller penséer, sommarblommor, vintertäckare med kottar samt skötsel 2 (grundskötsel). 

Pris 2024: Enkelbredd, planteringsytan är max 80 cm: 940 kr/år. Dubbelbredd, planteringsytan är max 160 cm: 1 300 kr/år.

Växtsortiment och planteringsförslag

Vill du bestämma växter själv? Här finns våra växter och planteringsförslag listade. Kombinera dina favoritväxter med skötsel 2 (grundskötsel) så har du ett planteringspaket helt efter dina önskemål.

Påskblommor
Påskliljor i kruka, 125 kr/kruka

Vårblommor
Penséer, 25 kr/st

Sommarblommor
Isbegonia, Tagetes, Silverek, Lobelia, 25 kr/st
Husarknapp, Knölbegonia 50 kr/st
Lyckliga Lotta, Fuchsia, Pelargon, 55 kr/st

Höstblommor
Ljung, 60 kr/st

Vinterdekorationer
Vintertäckare utan kottar (ca 80x40 cm) 145 kr/st
Granrisbukett med kottar, 195 kr/st
Granriskrans med kottar, 195 kr/st

Vill du ha inspiration? På webben kan du se våra planteringsförslag för vår-, sommar, höst- och vinterblommor. 

Växtsortiment blommor KGF
Växtsortiment blommor KGF

Vår- och höststädning

Vårstädning börjar 15 mars på gravar skötta av kyrkogårdsförvaltningen, om vädret tillåter. Är det något du vill behålla så måste du ta reda på det innan dess.

Höststädning startar 1 oktober. Då rensas sommarblommorna bort från gravar skötta av kyrkogårdsförvaltningen. Beroende på väder och när blommorna vissnar kan det även ske tidigare.

Gravljus

Vill du att vi sätter ut gravljus vid speciella tillfällen som t.ex. alla helgons dag eller julafton kan du få hjälp med det. Gravljus inkl. lån av lykta, utsättning och tändning av gravljus. Pris: 135 kr/ljus.

Längbro kyrkogård

Gravplats (gravskick)

Örebro kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravplatser i flera natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Eftersom en gravsättning är definitiv bör den vara väl genomtänkt. Ring oss på telefon 019-15 45 60 om du är osäker, har frågor eller vill ha hjälp. Du hittar alternativen här.

Mosjö kyrkogård

Gravsättning

Att sätta ner en kista eller urna i en gravplats. En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravplats före gravsättningen. Välkommen att ringa Örebro kyrkogårdsförvaltning på telefon 019-15 45 60 om du har frågor. Här kan du läsa mer om gravsättning.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186