Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsrådet i Olaus Petri

Församlingsrådet i Olaus Petri består av tretton ledamöter inklusive kyrkoherde samt sex ersättare.


Ordinarie ledamöter:
Carlström, Berit
Frid, Elin
Grape, Margareta
Larsson, Anders Evert
Leijen, Ellen
Lidén, Bror Gunnar, Ordförande
Malm, Elona
Olsson, Elsa
Svensson, Linnéa
Söderman, Siv

Ersättare:
Bang, Erik Gejhammar
Isaksson, Elisabet
Kvist, Zsuzanna
Majer, Berit Hjördine
Viklund, Isabelle

Ewa Selin

Ewa Selin

Svenska kyrkan i Örebro

Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Präst, Kyrkoherde

Direkt: 019-154600

Johan Svedberg

Johan Svedberg

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Örebro pastorat, Församlingsherde, Olaus Petri församling

Direkt: 019-15 46 62

Mer om Johan Svedberg…

I kyrkoherdens ställe närvarande vid församlingsråd

Fakta: Vad är ett församlingsråd?

Församlingsrådet är en del av den demokratiska styrningen av kyrkan och kommer att ta över ansvaret som församlingens styrelse från dagens lokala kyrkoråd. Bakgrunden är att Svenska kyrkan i Örebro från och med årsskiftet bildar ett så kallat pastorat med en kyrkoherde och ett gemensamt kyrkoråd. Pastoratets kyrkoråd kommer att hantera många av de mer administrativa frågor som de lokala kyrkoråden tidigare hade hand om, till exempel ekonomi- och personalfrågor. Församlingsråden har därför en annan roll än den som de lokala kyrkoråden hade, och mer tid att fördjupa sig i utvecklingsfrågor. Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att jobba med sådant som relaterar till gudstjänstlivet, men pastoratets kyrkoråd har möjlighet att delegera fler frågor till församlingsråden.

olaus petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
Örebro Olaus Petri församling

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 21.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling