Foto: Ulla-Carin Ekblom 2019

Församlingsrådet i Olaus Petri

Församlingsrådet är styrelse för församlingens verksamhet. I rådet finns nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Åtta av ledamöterna är utsedda av kyrkofullmäktige. Församlingsherden är utsedd av pastoratets kyrkoherde.

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Lidén, ordförande
Margareta Grape, vice ordförande
Berit Carlström
Elisabeth Isaksson
Ellen Leijen
Göran Sahlberg
Anders Larsson
Tommy Ahlberg
Johan Svedberg, församlingsherde

Ersättare:
Elona Malm
Margareta Bratt
Eric Erlandsson
Zsuzanna Kvist

Personerna på bilden ovan

Från vänster: Elona Malm, Tommy Ahlberg, Berit Carlström, Johan Svedberg, Elisabet Isaksson, Eric Erlandsson, Zsuzanna Kvist, Gunnar Lidén, Margareta Grape, Ellen Leijen, Anders Larsson, Göran Sahlberg, Margareta Bratt.

Fakta: Vad är ett församlingsråd?

Vi i församlingsrådet främjar församlingslivets utveckling så att församlingens medlemmar och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

Vi främjar församlingslivets utveckling genom att:

  • Vara delaktiga i församlingslivet
  • Hålla oss väl informerade om liv och arbete i församlingen
  • Analysera och bedöma vad som gagnar församlingslivets utveckling
  • Lägga fram förslag till kyrkorådet om verksamhetsplan och budget
  • Utvärdera församlingens och sin egen verksamhet

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling