Foto: Ulla-Carin Ekblom

Församlingsrådet i Olaus Petri

Församlingsrådet är styrelse för församlingens verksamhet. I rådet finns nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Åtta av ledamöterna är utsedda av kyrkofullmäktige. Församlingsherden är utsedd av pastoratets kyrkoherde.

Följande personer är valda till Olaus Petri församlingsråd 2022-2025

​Ledamöter
Marianne Thor, ordförande
Margareta Grape, vice ordförande
Mats Einestam
Daniel Ekblad
Elisabeth Isaksson
Gunnar Lidén
Birgitta Nordlöw
Göran Sahlberg

Ersättare
Olof Björk
Pia Nordlund
Jan-Eric Norman
Elona Malm

Även församlingsherde Kent Karlson är ledamot, på delegation från kyrkoherden.

 • Marianne Thor

  Marianne Thor

  Svenska kyrkan i Örebro

  Kyrkorådet, Förtroendevald

  Mer om Marianne Thor

  Ordförande, Olaus Petri församlingsråd

 • Kent Karlson

  Kent Karlson

  Svenska kyrkan i Örebro

  Församlingsherde, Präst, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

  Mer om Kent Karlson

  I kyrkoherdens ställe närvarande vid församlingsråd

Fakta: Vad är ett församlingsråd?

Vi i församlingsrådet främjar församlingslivets utveckling så att församlingens medlemmar och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

Vi främjar församlingslivets utveckling genom att:

 • Vara delaktiga i församlingslivet
 • Hålla oss väl informerade om liv och arbete i församlingen
 • Analysera och bedöma vad som gagnar församlingslivets utveckling
 • Lägga fram förslag till kyrkorådet om verksamhetsplan och budget
 • Utvärdera församlingens och sin egen verksamhet

Digital anslagstavla Olaus Petri församling

Detta är Olaus Petri församlings digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från församlingsrådets sammanträden. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

klubba sammanträde

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling