Foto: Ulla-Carin Ekblom

Församlingsrådet i Olaus Petri

Församlingsrådet är styrelse för församlingens verksamhet. I rådet finns nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Åtta av ledamöterna är utsedda av kyrkofullmäktige. Församlingsherden är utsedd av pastoratets kyrkoherde.

Följande personer är valda till Olaus Petri församlingsråd 2022-2025

​Ledamöter
Marianne Thor, ordförande
Margareta Grape, vice ordförande
Elisabeth Isaksson
Gunnar Lidén
Daniel Ekblad
Mats Einestam
Birgitta Nordlöw
Carl Irebro

Ersättare
Pia Nordlund
Jan-Eric Norman
Elona Malm
Elsa Olsson

Även församlingsherde Kent Karlson är ledamot, på delegation från kyrkoherden.

 • Marianne Thor

  Marianne Thor

  Svenska kyrkan i Örebro

  Kyrkorådet, Förtroendevald

  Mer om Marianne Thor

  Ordförande, Olaus Petri församlingsråd

Fakta: Vad är ett församlingsråd?

Vi i församlingsrådet främjar församlingslivets utveckling så att församlingens medlemmar och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

Vi främjar församlingslivets utveckling genom att:

 • Vara delaktiga i församlingslivet
 • Hålla oss väl informerade om liv och arbete i församlingen
 • Analysera och bedöma vad som gagnar församlingslivets utveckling
 • Lägga fram förslag till kyrkorådet om verksamhetsplan och budget
 • Utvärdera församlingens och sin egen verksamhet

Digital anslagstavla Olaus Petri församling

Detta är Olaus Petri församlings digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från församlingsrådets sammanträden. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

klubba sammanträde

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling