Foto: Ulla-Carin Ekblom 2019

Församlingsrådet i Olaus Petri

Församlingsrådet är styrelse för församlingens verksamhet. I rådet finns nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Åtta av ledamöterna är utsedda av kyrkofullmäktige. Församlingsherden är utsedd av pastoratets kyrkoherde.

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Lidén, ordförande
Margareta Grape, vice ordförande
Berit Carlström
Elisabeth Isaksson
Ellen Leijen
Göran Sahlberg
Anders Larsson
Tommy Ahlberg
Johan Svedberg, församlingsherde

Ersättare:
Elona Malm
Margareta Bratt
Eric Erlandsson
Zsuzanna Kvist

Personerna på bilden ovan

Från vänster: Elona Malm, Tommy Ahlberg, Berit Carlström, Johan Svedberg, Elisabet Isaksson, Eric Erlandsson, Zsuzanna Kvist, Gunnar Lidén, Margareta Grape, Ellen Leijen, Anders Larsson, Göran Sahlberg, Margareta Bratt.

Johan Svedberg

Johan Svedberg

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Församlingsherde, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Mer om Johan Svedberg

I kyrkoherdens ställe närvarande vid församlingsråd

Fakta: Vad är ett församlingsråd?

Vi i församlingsrådet främjar församlingslivets utveckling så att församlingens medlemmar och övriga som finner en mötesplats här, känner sig hemma i Olaus Petri.

Vi främjar församlingslivets utveckling genom att:

  • Vara delaktiga i församlingslivet
  • Hålla oss väl informerade om liv och arbete i församlingen
  • Analysera och bedöma vad som gagnar församlingslivets utveckling
  • Lägga fram förslag till kyrkorådet om verksamhetsplan och budget
  • Utvärdera församlingens och sin egen verksamhet

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 45 01 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling