Askgravlund, Olaus Petri kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård härrör från den tid, när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Då inköptes ett område norr om staden, nuvarande Olaus Petri kyrkogård. Namnen på gravvårdarna upplyser om många kända personer från svunnen tid.

Den nya kyrkogården invigdes år 1806 och är byggd i samma stil med en nord-sydlig axel och en ostvästlig axel och fungerar idag som innerstadskyrkogård. Olaus Petri kyrkogård har i centrum av axlarna ett gravkapell.

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar målmedvetet tillsammans med kulturvårdande myndigheter för att i största möjliga utsträckning bevara och återställa ursprunglig kulturmiljö.

På Olaus Petri kyrkogård är det endast möjligt att återupplåta äldre gravplatser med befintlig gravvård.

Olaus Petri minneslund
Minneslund, Olaus Petri kyrkogård
Foto: Agneta Larsson

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Gravkapellet vid Norra Kyrkogården 1903 Foto: Örebro Stadsarkiv