Olaus Petri kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård härrör från den tid, när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Då inköptes ett område norr om staden, nuvarande Olaus Petri kyrkogård. Namnen på gravvårdarna upplyser om många kända personer från svunnen tid.

Den nya kyrkogården invigdes år 1806 och är byggd i samma stil med en nord-sydlig axel och en ostvästlig axel och fungerar idag som innerstadskyrkogård. Olaus Petri kyrkogård har i centrum av axlarna ett gravkapell.

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar målmedvetet tillsammans med kulturvårdande myndigheter för att i största möjliga utsträckning bevara och återställa ursprunglig kulturmiljö.

På Olaus Petri kyrkogård är det endast möjligt att återupplåta äldre gravplatser med befintlig gravvård.

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Öppettider:
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
Just nu tar vi inte emot fysiska besök, utan sköter all kommunikation via telefon eller e-post.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13.
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186

 

Gravkapellet vid Norra Kyrkogården 1903 Foto: Örebro Stadsarkiv