Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Askgravlund

Askgravlund är en variant av minneslund, utan gravrätt. Askgravlund finns på Norra kyrkogården, Olaus Petri kyrkogård och Almby kyrkogård i Örebro.

Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.
Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering.

När man gravsätter bereds plats för maka, make eller närstående på samma plats. Det är dödsboets ansvar att meddela kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skall ske bredvid en närstående. Det är viktigt då vi på kyrkogårdsförvaltningen inte har någon gravrättsinnehavare att kontakta.
Gravsättning kan ske hela året.

Smyckning på askgravlund

Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas. Det sker på gemensam plats som förvaltningen städar och sköter underhållet på.

Askgravlund på Norra kyrkogården

Askgravlunden Kristallen är placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut. Vi har plockat bort dessa gravanordningar och anlagt gräsytor där de nya askorna placeras. Några gravramar som anhöriga valt att behålla finns fortfarande kvar.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat i ett glasblock. (Två namn på ett glasblock). Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Det finns möjlighet att välja att ha med en symbol på glasblocket. Kostnaden för en symbol som väljs ur vår lista ingår i priset.
Ytterligare inskriptioner beställs genom kyrkogårdsförvaltningen. Inskription och montering debiteras då efter gällande prislista.
Glasblocket finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att glasblocket ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Olaus Petri kyrkogård

På Olaus Petri kyrkogård är gravområdet placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut. Vi har plockat bort dessa anläggningar och anlagt gräsytor där de nya askorna placeras. Vi har sparat en gammal hög sten som vi slipat bort inskriptionerna på och på denna sten monteras namnplattor i brons. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor pga. utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta.
Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård är gravområdet placerat mitt på kyrkogården. Vi har använt marken där ekonomibyggnaden tidigare stod. Muren som namnskyltarna sätts upp på är bevarad från den gamla byggnaden. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta.
Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Prislista 2019

OBS! Innan gravsättning i askgravlund ska betalning ske.

  • Norra kyrkogården, Kristallen 2890 kr
  • Olaus Petri kyrkogård 2695 kr
  • Almby kyrkogård, Rosenlunden 1655 kr