Askgravlund

Askgravlund är en variant av minneslund, utan gravrätt. Askgravlund finns på Norra, Längbro, Olaus Petri, Nikolai, Mosjö och Almby kyrkogårdar i Örebro.

Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.
Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering.

När man gravsätter bereds plats för maka, make eller närstående på samma plats. Det är dödsboets ansvar att meddela kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skall ske bredvid en närstående. Det är viktigt då vi på kyrkogårdsförvaltningen inte har någon gravrättsinnehavare att kontakta.
Gravsättning kan ske hela året.

Smyckning på askgravlund

Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas. Det sker på gemensam plats som förvaltningen städar och sköter underhållet på.

Askgravlund på Norra kyrkogården

Askgravlunden Kristallen är placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut. Vi har plockat bort dessa gravanordningar och anlagt gräsytor där de nya askorna placeras. Några gravramar som anhöriga valt att behålla finns fortfarande kvar.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat i ett glasblock. (Två namn på ett glasblock). Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Det finns möjlighet att välja att ha med en symbol på glasblocket. Kostnaden för en symbol som väljs ur vår lista ingår i priset.
Ytterligare inskriptioner beställs genom kyrkogårdsförvaltningen. Inskription och montering debiteras då efter gällande prislista.
Glasblocket finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att glasblocket ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Längbro kyrkogård

Hagalunden är placerad på kvarteret Nya. Askgravlunden är utfomad med en bågformad gång av marktegel runt en yta med svarta liggande stenar samt en perennplantering. På stenarna monteras skyltar i brons med de avlidnas namn. Längs yttersidan av gången finns vas- och ljushållare. Här får traditionella urnor alt. minneslundskartong som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravsättas. Gravsättning sker i löpande turordning, plats bereds ej till maka, make eller närstående på samma plats.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Olaus Petri kyrkogård

På Olaus Petri kyrkogård är gravområdet placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut. Vi har plockat bort dessa anläggningar och anlagt gräsytor där de nya askorna placeras. Vi har sparat en gammal hög sten som vi slipat bort inskriptionerna på och på denna sten monteras namnplattor i brons. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor pga. utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta.
Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård är gravområdet placerat mitt på kyrkogården. Vi har använt marken där ekonomibyggnaden tidigare stod. Muren som namnskyltarna sätts upp på är bevarad från den gamla byggnaden. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta.
Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader.
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen.
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Mosjö kyrkogård

Askgravlunden på Mosjö kyrkogård är en gammal familjegrav som har återanvänts och iordningställts med den befintliga gravstenen och staket av gjutjärn. Namnen på de gravsatta graveras in på namnplattor av brons som sedan monteras på stenen. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. 
Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen. 
Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Askgravlund på Nikolai kyrkogård

Askgravlunden på Nikolai kyrkogård är utformad med en stående gravvård och ställ för vaser och gravljus i cortenstål. Namnen på de gravsatta graveras in på plattor av aluminium och monteras på den stående stålkonstruktionen. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en aluminiumplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Namnplattan finns kvar i 25 år efter sista gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att namnplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Prislista 2021

OBS! Innan gravsättning kan bokas i en askgravlund ska betalning vara genomförd.

  • Norra kyrkogården, Kristallen 3065 kr
  • Längbro kyrkogård, Hagalunden 3020 kr
  • Olaus Petri kyrkogård 2860 kr
  • Almby kyrkogård, Rosenlunden 1760 kr
  • Mosjö kyrkogård 1760 kr
  • Nikolai kyrkogård 1760 kr

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186