Längbro kyrkogård

Gravplats

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravplatser i flera natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Eftersom en gravsättning är definitiv bör den vara väl genomtänkt. Ring oss på telefon 019-15 45 60 om du är osäker, har frågor eller vill ha hjälp. Du hittar alternativen här.

Kyrkogårdsförvaltningen tar hand om och sköter gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Från den stora Norra kyrkogården till den lilla församlingskyrkogården i Tångeråsa. Vi visar dig tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravfält.

  • Kist- och urngravar finns på alla våra kyrkogårdar.
  • Minneslund finns på alla våra kyrkogårdar.
  • Askgravplatser finns på Norra, Längbro, Almby, Nikolai, Olaus Petri, Edsberg, Hackvad, Kräcklinge, Mosjö och Tångeråsa kyrkogårdar.
  • Askgravlund finns på Norra, Längbro, Almby, Mosjö, Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar. 

Här under kan du läsa mer om olika gravplatser (gravskick). 

gravrätt på 25 år för kist-, urn- och askgravplatser

Kist-, urn- och askgravplatser upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

GravrättsinNehavarens frihet och ansvar

Som gravrättsinnehavare har du stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning (dock inom ramen för våra gravplatsbestämmelser). Bestämmelserna är nödvändiga för att vi ska kunna bevara en god gravkultur. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186