Längbro kyrkogård

Gravplats (gravskick)

Örebro kyrkogårdsförvaltning erbjuder olika former av gravplatser i flera natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Eftersom en gravsättning är definitiv bör den vara väl genomtänkt. Ring oss på telefon 019-15 45 60 om du är osäker, har frågor eller vill ha hjälp. Du hittar alternativen här.

Kyrkogårdsförvaltningen tar hand om och sköter olika typer av gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Från den stora Norra kyrkogården till den lilla församlingskyrkogården i Tångeråsa. Vi visar dig tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravfält.

  • Kist- och urngravar finns på alla våra kyrkogårdar.
  • Minneslund finns på alla våra kyrkogårdar.
  • Askgravplatser finns på elva av våra tolv kyrkogårdar. Alla utom Täby kyrkogård.
  • Askgravlundar finns på Norra, Längbro, Almby, Mosjö, Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar. 

Här under kan du läsa mer om våra olika typer av gravplatser (gravskick). 

Du kan även titta i foldern Efter kremationen om vilka gravplatser/gravskick som är tillgängliga på kyrkogårdarna inom Örebro pastorat samt dess villkor och priser.  Klicka på länken nedan för att läsa foldern.

Läs mer i vår broschyr - Efter kremationen - val av gravsättning 2024.

Kistgravar på Norra kyrkogården

Kistgravar i Örebro pastorat

En kistgrav är precis som det låter, en gravplats för en kista. Men här kan vi också bereda plats för urnor och askor. Kistgravar finns på alla kyrkogårdar i Örebro pastorat.

Urngravar på Norra kyrkogården

Urngravar i Örebro pastorat

Det finns urngravar på alla kyrkogårdar i Örebro pastorat.

Askgravfälet Dungen på Norra kyrkogården

Askgravplatser i Örebro pastorat

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

Askgravlunden Kristallen, Norra kyrkogården

Askgravlundar i Örebro pastorat

Askgravlund är en variant av minneslund, utan gravrätt. Askgravlundar finns på Norra, Längbro, Olaus Petri, Nikolai, Mosjö och Almby kyrkogård i Örebro pastorat.

Minneslunden Längbro

Minneslundar i Örebro pastorat

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på alla kyrkogårdar i Örebro pastorat.

Bilden föreställer en sten med texten "Älskade morfar".

Sprida aska i naturen

Om du vill sprida askan efter den avlidne i naturen ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Gravrätt på 25 år för kist-, urn- och askgravplatser

Kist-, urn- och askgravplatser upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsinnehavarens frihet och ansvar

Som gravrättsinnehavare har du stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning (dock inom ramen för våra gravplatsbestämmelser). Bestämmelserna är nödvändiga för att vi ska kunna bevara en god gravkultur. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

Mosjö kyrkogård

Gravsättning

Att sätta ner en kista eller urna i en gravplats. En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravplats före gravsättningen. Välkommen att ringa Örebro kyrkogårdsförvaltning på telefon 019-15 45 60 om du har frågor. Här kan du läsa mer om gravsättning.

Gravskötsel och plantering från Örebro kyrkogårdsförvaltning

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till Örebro kyrkogårdsförvaltnings kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42