Minneslunden Längbro
Foto: Marie Wikström

Minneslundar i Örebro pastorat

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på alla kyrkogårdar i Örebro pastorat.

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska grävs ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Det är enbart tillåtet att smycka med levande ljus och lösa blommor i vas. Det sker på gemensam plats som förvaltningen städar och sköter underhållet på. Batteriljus och plastblommor är inte tillåtna. Anledningen är att det ska vara smyckningsytor som hålls levande, där det går att göra plats för nya besökares blommor och ljus.

Vi vet av erfarenhet att många i efterhand funderar över valet av minneslund. Därför är det särskilt viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av minneslund. Ring oss på telefon 019-15 45 60 så hjälper vi dig.

Minneslunden Klockan, Örebro Norra kyrkogård

Minneslunden "Klockan", Örebro Norra kyrkogård

 

Minneslunden på Längbro kyrkogård i Örebro

Längbro minneslund
Minneslund, Längbro kyrkogård

Minneslunden på Almby kyrkogård i Örebro

Almby minneslund
Minneslund, Almby kyrkogård

Minneslunden på Nikolai (Södra) kyrkogård i Örebro

Nikolai minneslund
Minneslund, Nikolai kyrkogård

Minneslunden på Olaus Petri kyrkogård i Örebro

Olaus Petri minneslund
Minneslund, Olaus Petri kyrkogård

Minneslunden på Mosjö kyrkogård i Örebro pastorat

Mosjö minneslund
Minneslund, Mosjö kyrkogård

Minneslunden på Täby kyrkogård i Örebro pastorat

Täby minneslund
Minneslund, Täby kyrkogård

Minneslunden på Eker kyrkogård i Örebro pastorat

Eker minneslund
Minneslund, Eker kyrkogård

Minneslunden på Hackvad kyrkogård i Örebro pastorat

Hackvad minneslund
Minneslund, Hackvad kyrkogård

Minneslunden på Kräcklinge kyrkogård i Örebro pastorat

Kräcklinge minneslund
Minneslund, Kräcklinge kyrkogård

Minneslunden på Edsbergs kyrkogård i Örebro pastorat

Minneslund, Edsbergs kyrkogård

Minneslunden på Tångeråsa kyrkogård i Örebro pastorat

Tångeråsa minneslund
Minneslund, Tångeråsa kyrkogård

Bildspel med samtliga minneslundar i Örebro pastorat

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42