Minneslunden Längbro
Foto: Marie Wikström

Minneslund

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar.

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska grävs ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas.

Vi vet av erfarenhet att många i efterhand funderar över valet av minneslund. Därför är det särskilt viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av minneslund. Ring oss på telefon 019-15 45 60 så hjälper vi dig.

Minneslunden "Klockan", Örebro Norra kyrkogård
Längbro minneslund
Minneslund, Längbro kyrkogård
Almby minneslund
Minneslund, Almby kyrkogård
Nikolai minneslund
Minneslund, Nikolai kyrkogård
Olaus Petri minneslund
Minneslund, Olaus Petri kyrkogård
Mosjö minneslund
Minneslund, Mosjö kyrkogård
Täby minneslund
Minneslund, Täby kyrkogård
Eker minneslund
Minneslund, Eker kyrkogård
Hackvad minneslund
Minneslund, Hackvad kyrkogård
Kräcklinge minneslund
Minneslund, Kräcklinge kyrkogård
Minneslund, Edsbergs kyrkogård
Tångeråsa minneslund
Minneslund, Tångeråsa kyrkogård
Gravplatser (gravskick)

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186