Askgravplats Ånsta, Längbro kyrkogård

Askgravplatser i Örebro pastorat

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. I kostnaden för en askgravplats ingår en sten, en gravering eller inskription samt skötsel på området i 25 år. Örebro kyrkogårdsförvaltning ansvarar för att sköta området samt ta bort vissna blommor, kransar och ljus. I en askgravplats får två urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

Observera att ingen beställning av namnskylt eller inskription kan ske innan fakturan för vald askgravplats är betald, samt att blanketten "Överenskommelse om villkor för gravsättning i askgravplats" inkommit till kyrkogårdsförvaltningen.

Smyckning på askgravplats

Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans/vinterdekoration och ljus. Egen plantering får inte förekomma.
På hösten (från den 15 september) får askgravplatserna smyckas med ljung i kruka och på våren (fram till 30 april) med lökväxter i kruka. Krukorna får endast placeras ovanpå marken. Gravljus och lyktor får sättas ut på gravplatserna under höst, vinter och vår (från 15/9 fram till 30/4). Batteriljus bör ej användas på grund av miljöskäl. 

Under hösten 2021 skickades ett brev ut till alla gravrättsinnehavare för askgravplatser i Örebro pastorat. Med anledning av att det inte är tillåtet att smycka med prydnadsföremål. Det hade tyvärr börjat bli sådana mängder av andra smyckningsföremål, att kyrkogårdsförvaltningen beslutade att återigen följa de ursprungliga reglerna när det gäller smyckning. Mer information om detta går att läsa här och på anslagstavlor på kyrkogårdar med askgravplatser.

Bronsskyltar Ånsta askgravplatser

Vård av namnskyltar i brons

Att tänka på om du rengör en namnskylt av brons på en gravsten

Askgravplatser på Norra kyrkogården 

(Inga nya platser kvar, endast plats för andra gravsättningen i redan upplåtna platser. Nya askgravplatser skapas på Norra kyrkogården och förväntas vara klara för gravsättningen 1 juni 2024)

Fält Humlegården består av liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller de liggande gravstenarna som är placerade på gravområdet.

Norra kyrkogården, fält Humlegården 7 000 kr inklusive en sten, en gravering samt skötsel i 25 år.

Humlegården, Askgravplatser, Norra kyrkogården

 

Askgravplatser på Längbro kyrkogård

På fält Ånsta tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen äldre stående gravstenar som har slipats om för att kunna återanvändas.

Längbro kyrkogård, fält Ånsta 11 000 kr inklusive en sten, en namnskylt och skötsel i 25 år.

Askgravplats Ånsta, Längbro kyrkogård
Ånsta askgravplatser på Längbro kyrkogård

 

Askgravplatser på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård finns ett askgravfält, Lärken, med lediga askgravplatser för nyupplåtelse. Det ligger i anslutning till kvarteret Gullvivan. Varje gravplats har en pelare tillverkad av lärkträ som en namnskylt i aluminium fästs på. Mellan gravvårdarna i trä har det planterats perennaväxter.

Almby kyrkogård, fält Lärken 11 000 kr inklusive en namnskylt, en gravering samt skötsel i 25 år.

Hel området Lärken är just nu, och beräknas vara, väldigt blött under våren 2024. Vi rekommenderar därför att ni som vill boka gravsättning här, väljer ett datum i maj-juni 2024.

Askgravplatser, Lärken, Almby kyrkogård
Askgravplatser, Lärken, Almby kyrkogård Foto: Maria Gustavsson

 

Askgravplatser på Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar

På Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar finns askgravplatser. Askgravfälten har en snarlik utformning där äldre stående gravstenar har slipats för att återanvändas. Varje gravplats har också en yta med plats för smyckning med vasblommor och gravljus. På och mellan gravplatserna är perennaväxter planterade. I priset ingår en namnskylt som monteras på gravstenen samt en gravering.

Nikolai och Olaus Petri kyrkogård, 11 000 kr inklusive en sten, en namnskylt och skötsel i 25 år.

Askgravplatser, Nikolai kyrkogård Foto: Maria Gustavsson
Askgravplatser, Olaus Petri kyrkogård

 

Askgravplatser på Eker kyrkogård

På Ekers kyrkogård finns nu askgravplatser med mindre stående gravstenar som skapats av äldre stenar som har slipats om för att kunna återanvändas. Varje gravplats har en egen yta med plats för smyckning av vasblommor och gravljus. Bakom och emellan gravstenarna ska perennaväxter planteras. I priset för en askgravplats ingår sten och en namnskylt samt skötsel i 25 år.

Eker kyrkogård, 11 000 kr inklusive en sten, en namnskylt och skötsel i 25 år.

Askgravplatser Ekers kyrkogård
Askgravplatser Ekers kyrkogård Foto: Maria Gustavsson

 

Askgravplatser i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

 

Mosjö kyrkogård finns liggande gravstenar placerade i rad med namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandhåller sten med namnplatta och inskription.

Mosjö kyrkogård, fält Åsen 9 000 kr inklusive en sten, en namnskylt samt skötsel i 25 år.

Åsen, Askgravplatser, Mosjö kyrkogård

 

Edsbergs kyrkogård finns huggna liggande stenar placerade i rundlar med perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, eventuell efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Edsbergs kyrkogård, fält Daggkåpan 9 000 kr inklusive sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Askgravplatser, Daggkåpan Edsbergs kyrkogård
Daggkåpan, Askgravplatser, Edsbergs kyrkogård

 

Hackvad kyrkogård ligger det naturstenar i en klippt gräsmatta. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Hackvad kyrkogård, fält Blåsippan 7 000 kr inklusive en sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Blåsippan
Blåsippan, Askgravplatser, Hackvad kyrkogård

 

Kräcklinge kyrkogård är det naturstenar som är placerade i  en perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Kräcklinge kyrkogård, fält Pionen 9 000 kr inklusive en sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Pionen askgravplatser på Kräcklinge kyrkogård
Pionen, Askgravplatser, Kräcklinge kyrkogård

 

Tångeråsa kyrkgård finns liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

Tångeråsa kyrkogård, fält Blomsterängen 7 000 kr inklusive en sten, en namnskylt samt skötsel i 25 år.

Blomsterängen, Askgravplatser, Tångeråsa kyrkogård

Samlad prislista 2024

Observera att ingen beställning av namnskylt eller inskription kan ske innan fakturan för vald askgravplats är betald, samt att blanketten "Överenskommelse om villkor för gravsättning i askgravplats" inkommit till kyrkogårdsförvaltningen.

Norra kyrkogården, Humlegården 7 000 kr
Längbro kyrkogård, Ånsta 11 000 kr
Almby kyrkogård, Lärken 11 000 kr
Nikolai kyrkogård, 11 000 kr
Olaus Petri kyrkogård, 11 000 kr
Mosjö kyrkogård, Åsen 9 000 kr
Edsbergs kyrkogård, Daggkåpan 9000 kr
Hackvad kyrkogård, Blåsippan 7 000 kr
Kräcklinge kyrkogård, Pionen 9 000 kr
Tångeråsa kyrkogård, Blomsterängen 7 000 kr

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42