Askgravplats Ånsta, Längbro kyrkogård

Askgravplatser i Örebro pastorat

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Örebro kyrkogårdsförvaltning ansvarar för att ta bort vissna blommor, kransar och ljus. I en askgravplats får två urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

Observera att ingen beställning av namnskylt eller inskription kan ske innan fakturan för vald askgravplats är betald, samt att blanketten "Överenskommelse om villkor för gravsättning i askgravplats" inkommit till kyrkogårdsförvaltningen.

Plantering på askgravplats

Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma.
På hösten (från 15/9) får askgravplatserna smyckas med ljung i kruka och på våren (fram till 30/4) med lökväxter i kruka. Krukorna får endast placeras ovanpå marken. Gravljus och lyktor får sättas ut på gravplatserna under höst, vinter och vår (från 15/9 fram till 30/4).

Under hösten 2021 har ett brev skickats ut till alla gravrättsinnehavare för askgravplatser i Örebro pastorat. Med anledning av att det inte är tillåtet att smycka med prydnadsföremål. Det har tyvärr börjat bli sådana mängder av andra smyckningsföremål att kyrkogårdsförvaltningen har beslutat att följa de ursprungliga reglerna när det gäller smyckning. Mer information om detta går att läsa här och på anslagstavlor på kyrkogårdar med askgravplatser.

Askgravplatser på Norra kyrkogården

Fält Humlegården består av liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

Norra kyrkogården, fält Humlegården 5 500 kr inkl. sten, en gravering samt skötsel i 25 år.

Humlegården, Askgravplatser, Norra kyrkogården

 

Askgravplatser på Längbro kyrkogård

På fält Ånsta tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen äldre stående gravstenar som har slipats om för att kunna återanvändas. I priset för en askgravplats ingår sten och en namnskylt.

Längbro kyrkogård, fält Ånsta 10 370 kr inkl. sten, namnskylt och skötsel i 25 år.

Askgravplats Ånsta, Längbro kyrkogård
Ånsta askgravplatser på Längbro kyrkogård

 

Askgravplatser på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård finns ett askgravfält, Lärken, med lediga askgravplatser för nyupplåtelse. Det ligger i anslutning till kvarteret Gullvivan. Varje gravplats har en pelare tillverkad av lärkträ som en namnskylt i aluminium fästs på. Mellan gravvårdarna i trä har det planterats perennaväxter. I priset ingår en namnskylt och en gravering.

Almby kyrkogård, fält Lärken 10 000 kr inkl. namnskylt, en gravering samt skötsel i 25 år.

Lärken, Almby kyrkogård

 

Askgravplatser på Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar

På Nikolai och Olaus Petri kyrkogårdar finns askgravplatser. Askgravfälten har en snarlik utformning där äldre stående gravstenar har slipats för att återanvändas. Varje gravplats har också en yta med plats för smyckning med vasblommor och gravljus. På och mellan gravplatserna är perennaväxter planterade. I priset ingår en namnskylt som monteras på gravstenen samt en gravering.

Nikolai och Olaus Petri kyrkogård, 10 370 kr inkl. sten, namnskylt och skötsel i 25 år.

Askgravplatser, Nikolai kyrkogård Foto: Maria Gustavsson
Askgravplatser, Olaus Petri kyrkogård

 

Askgravplatser i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

 

Mosjö kyrkogård finns liggande gravstenar placerade i rad med namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandhåller sten med namnplatta och inskription.

Mosjö kyrkogård, fält Åsen 7 000 kr inkl. sten namnplatta samt skötsel i 25 år.

Åsen, Askgravplatser, Mosjö kyrkogård

 

Edsbergs kyrkogård finns huggna liggande stenar placerade i rundlar med perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Edsbergs kyrkogård, fält Daggkåpan 9 000 kr inkl. sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Askgravplatser, Daggkåpan Edsbergs kyrkogård
Daggkåpan, Askgravplatser, Edsbergs kyrkogård

 

Hackvad kyrkogård ligger det naturstenar i en klippt gräsmatta. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Hackvad kyrkogård, fält Blåsippan 5 000 kr inkl. sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Blåsippan
Blåsippan, Askgravplatser, Hackvad kyrkogård

 

Kräcklinge kyrkogård är det naturstenar som är placerade i  en perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Kräcklinge kyrkogård, fält Pionen 9 000 kr inkl. sten och skötsel i 25 år. Gravering ordnas och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Pionen askgravplatser på Kräcklinge kyrkogård
Pionen, Askgravplatser, Kräcklinge kyrkogård

 

Tångeråsa kyrkgård finns liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

Tångeråsa kyrkogård, fält Blomsterängen 7 000 kr inkl. sten, namnskylt samt skötsel i 25 år.

Blomsterängen, Askgravplatser, Tångeråsa kyrkogård

Samlad prislista 2023
Observera att ingen beställning av namnskylt eller inskription kan ske innan fakturan för vald askgravplats är betald, samt att blanketten "Överenskommelse om villkor för gravsättning i askgravplats" inkommit till kyrkogårdsförvaltningen.

Norra kyrkogården, Humlegården 5 500 kr
Längbro kyrkogård, Ånsta 10 370 kr
Almby kyrkogård, Lärken 10 000 kr
Nikolai kyrkogård, 10 370 kr
Olaus Petri kyrkogård, 10 370 kr
Mosjö kyrkogård, Åsen 7 000 kr
Edsbergs kyrkogård, Daggkåpan 9000 kr
Hackvad kyrkogård, Blåsippan 5 000 kr
Kräcklinge kyrkogård, Pionen 9 000 kr
Tångeråsa kyrkogård, Blomsterängen 7 000 kr

Gravplatser (gravskick)

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186