Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Askgravplats

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor, kransar och ljus. I en askgravplats får två askor/urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

Plantering på askgravplats

Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma.
På hösten (från 15/9) får askgravplatserna smyckas med ljung i kruka och på våren (fram till 30/4) med lökväxter i kruka. Krukorna får endast placeras ovanpå marken. Gravljus och lyktor får sättas ut på gravplatserna under höst, vinter och vår (från 15/9 fram till 30/4).

ASKGRAVPLATSER PÅ NORRA KYRKOGÅRDEN
Fält Humlegården består av liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

askgravplatser på Längbro kyrkogård

På Längbro kyrkogård finns två olika fält med askgravplatser. Fält Örtagården består av liggande gravstenar placerade i en blommande perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar  i olika färger som är placerade på gravområdet. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

Det senast tillkomna askgravfältet på Längbro kyrkogård heter Ånsta. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller äldre stående gravstenar som har slipats om för att kunna återanvändas. I priset för en askgravplats ingår sten och en namnskylt.

Askgravplatserna på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård finns två  askgravfält med lediga askgravplatser för nyupplåtelse. Lyran heter det askgravfält på Almby som ligger på den gamla delen av kyrkogården. Platserna är nära kyrkan och det är liggande gravstenar som placerats vid gamla bevarade gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en gravering.

Det senast tillkomna askgravfältet på Almby kyrkogård heter Lärken. Det ligger i anslutning till kvarteret Gullvivan. Varje gravplats har en pelare tillverkad av lärkträ som en namnskylt i aluminium fästs på. Mellan gravvårdarna i trä har det planterats perenna växter. I priset ingår en namnskylt och en gravering. 

Askgravplatserna i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

På Mosjö kyrkogård finns liggande gravstenar placerade i rad med namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandhåller sten med namnplatta och inskription.

På Edsbergs kyrkogård finns huggna liggande stenar placerade i rundlar med perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare. 

På Hackvad kyrkogård ligger det naturstenar i en klippt gräsmatta. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

På Kräcklinge kyrkogård är det naturstenar som är placerade i  en perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

På Tångeråsa kyrkgård finns liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

Prislista 2020

OBS! Innan gravsättning i en askgravplats ska betalning ske. 

  • Norra kyrkogården, fält Humlegården 4320 kr
  • Längbro kyrkogård, fält Örtagården 8480 kr, Ånsta 9770 kr
  • Almby kyrkogård, fält Lärken 8810 kr, Lyran 6430 kr
  • Mosjö kyrkogård, fält Åsen 6920 kr
  • Edsbergs kyrkogård, fält Daggkåpan 8480 kr
  • Hackvad kyrkogård, fält Blåsippan 4280 kr
  • Kräcklinge kyrkogård, fält Pionen 8080 kr
  • Tångeråsa kyrkogård, fält Blomsterängen 5920 kr

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186