Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Askgravplats

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor, kransar och ljus. I en askgravplats får två askor/urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

Plantering på askgravplats

Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma.
På hösten (från 15/9) får askgravplatserna smyckas med ljung i kruka och på våren (fram till 30/4) med lökväxter i kruka. Krukorna får endast placeras ovanpå marken.

ASKGRAVPLATSER PÅ NORRA KYRKOGÅRDEN
Fält Humlegården består av liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

askgravplatser på Längbro kyrkogård

På Längbro kyrkogård finns två olika fält med askgravplatser. På fält Tuvan är gravplatserna belägna i ängsmark med naturstenar där namnen på de gravsatta får huggas in. Det fältet är fullt. 

Fält Örtagården består av liggande gravstenar placerade i en blommande perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar  i olika färger som är placerade på gravområdet. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

askgravplatserna på Almby kyrkogård

På Almby kyrkogård finns två olika fält med askgravplatser. Fält Murgrönan på Almby kyrkogård ligger i en klippt gräsmatta och namnen på de gravsatta finns uppsatta på mässingsplattor på muren. Här ingår mässingsplattan inkl. gravering av den. De mässingsskyltar som finns på Murgrönan kommer att mörkna med tiden och det är meningen. Vill man ändå hålla dem blanka så länge som möjligt ska de rengöras ofta med ljummet vatten och diskmedel. Man ska absolut inte använda något putsmedel. Det fältet är fullt.

Linden är ett annat område med askgravplatser på Almby kyrkogård. Det är liggande stenar som är placerade i rundlar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar i olika färger som är placerade på gravområdet. Det ingår namnplatta och en inskription i priset.

Lyran är det nya askgravfältet på Almby. Platserna är vid kyrkan och det är liggande gravstenar som placerats vid gamla bevarade gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en gravering.

Askgravplatserna i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

På Mosjö kyrkogård finns liggande gravstenar placerade i rad med namnplatta. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandhåller sten med namnplatta och inskription.

På Edsbergs kyrkogård finns huggna liggande stenar placerade i rundlar med perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare. 

På Hackvad kyrkogård ligger det naturstenar i en klippt gräsmatta. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

På Kräcklinge kyrkogård är det naturstenar som är placerade i  en perennplantering. Gravrättsinnehavaren bekostar själv arbetet med inskription av namn, gravnummer, ev. efterbehandling och transport hos valfri stenhuggare.

På Tångeråsa kyrkgård finns liggande gravstenar placerade i gravramar med perennplantering. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller liggande gravstenar som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

Prislista 2019

OBS! Innan gravsättning i en askgravplats ska betalning ske. 

  • Norra kyrkogården, fält Humlegården 4190 kr
  • Längbro kyrkogård, fält Örtagården 8230 kr
  • Almby kyrkogård, fält Linden 9490 kr, Lyran 6240 kr
  • Mosjö kyrkogård, fält Åsen 5890 kr
  • Edsbergs kyrkogård, fält Daggkåpan 8230 kr
  • Hackvad kyrkogård, fält Blåsippan 4140 kr
  • Kräcklinge kyrkogård, fält Pionen 7840 kr
  • Tångeråsa kyrkogård, fält Blomsterängen 5 890 kr

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 
Ingrid Björklund, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186