Foto: PE Teknik & Arkitektur AB

Almby kyrkpark generationsboende

Generationsboendet i Almby kyrkpark vänder sig till studenter och 55+. Gemenskap, trevlig boendemiljö och närhet till kyrka, butik och universitet är något av vad generationsboendet erbjuder.

Allt du behöver veta om Almby kyrkpark

Almby kyrkpark vänder sig till studenter och personer 55+, som söker en välordnad och trygg plats i en vacker parkmiljö i Almby, med närhet till universitet, butiker och i anslutning till Almby församling.

Olika våningar

De tre husen med 38 lägenheter har tre våningar. Den övre våningen, där studentlägenheterna finns, har karaktären av vindsvåning. Genom en loftgång kan man ta sig mellan huskropparna till ett gemensamt vardagsrum med stora fönsterpartier ut mot parken som omger husen. Där finns ett mindre kaffekök och plats för 50 sittande. I parken finns en trädgård med växthus för både boende och församling. Parkeringsplatser ska finnas söder om anläggningen.

Vardagsrummet

Byggnaderna är utformade så att det finns naturliga möjligheter till goda möten. Ett gemensamt ”vardagsrum” finns i anslutning till Almby församlingshem. Vardagsrummet är en öppen plats där man kan läsa tidningen, ta en kopp kaffe, studera ensam eller i grupp. Här ges utrymme för vissa gemensamma verksamheter, som lunch, föreläsningar och underhållning. Boende kan hyra vardagsrummet och det kan också hyras ut till minnesstunder och dopkaffen. 

Vy från entretorget

Det finns 16 lägenheter avsedda för studerande, varav 15 stycken är 1 RoK och 1 stycken är 2 RoK.

Det finns 22 lägenheter avsedda för 55+, varav 20 stycken är 2 RoK och 2 stycken är 3 RoK.

Här kan du se utformningen av lägenheterna i Almby kyrkpark, både boendet för 55+ och för studenter.

1 rum och kök

2 rum och kök

3 rum och kök

 

1 RoK studentlägenhet: 5400 kronor/månad.

2 RoK studentlägenhet: 7400 kronor/månad.

2 RoK 55+-lägenhet: 8650 kronor/månad.

3 RoK 55+-lägenhet: 9800 kronor/månad.

För oss är det viktigt att skapa en god boendemiljö. Det innebär att miljö- och klimathänsyn har genomsyrat utformningen av husen och miljön runt om.

Några exempel:

  • Solceller på ett av husens tak.
  • Laddstoplar för elbilar på parkeringen.
  • Sedumtak på förrådets tak, för att skapa mer grönyta, ta hand om regnvatten och bidra till biologisk mångfald.
  • Husen är byggda så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt.
  • Betongen som använts för att bygga har lägre klimatpåverkan än vanlig betong och kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön har undvikits i byggmaterialet.

Almby kyrkpark ägs av Svenska kyrkan i Örebro genom Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB. Samma bolag äger och förvaltar Laurentiusgården (seniorlägenheter) på norr i Örebro, samt Sankta Katarina studentboende på öster.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som på kristen grund möter människor i livets alla skeden. Genom att äga och förvalta Sankta Katarina Studentboende, Laurentiusgården och Almby kyrkpark tar Svenska kyrkan i Örebro ett socialt och diakonalt ansvar.

Här hittar du pdf med bofakta om generationsboende Almby kyrkpark.

Intresseanmälan Almby kyrkpark

Intresseanmälan kan enbart ske via detta formulär.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro

Telefon: 019-15 45 30 (mån-fre 09.30-11.30)
E-post: orebro.bostader@svenskakyrkan.se

Postadress:
Storgatan 27A, 703 63 ÖREBRO