Foto: Agneta Larsson

Kyrkvandringar i Olaus Petri

Grupper i alla åldrar, från förskola till seniorer är välkomna till upplevelsevandringar i Olaus Petri kyrka, Örebro.

Vandringar för barn

Du som är pedagog i förskola/skola kan boka in din barngrupp/klass på Upplevelsevandring i Olaus Petri kyrka.

Upplevelsevandringar är ett spännande och annorlunda sätt att komma närmare historierna, arkitekturen och den kultur som  förmedlas genom Svenska Kyrkan.

Vandringar för förskoleklasser och lågstadiet tar ungefär 35 minuter och de från mellanstadiet och uppåt ungefär en timme.

Vandringarna har en pedagogisk inriktning och följer skolverkets rekommendationer. De innehåller inga inslag av bön eller välsignelse. Det gör dem möjliga att vara med om även för deltagare som av religiösa eller ideologiska skäl inte kan eller vill delta i kristna gudstjänster.

Vandringarna bygger på deltagande och att alla sinnen stimuleras.
Till exempel genom att:
• känna, lukta, smaka.
• vandra runt i kyrkans olika "rum".
• lyssna till berättelser och musik under valven.

Symbolvandringar

För alla åldrar! Från förskola till gymnasium/folkhögskola. Anpassas till respektive grupp
Upptäck vår kyrkas egen berättelse!
Varför ser kyrkan ut som den gör? Genom att berätta Jesu liv vandrar vi kyrkan runt. Rummet med sina symboler, samt kläder och föremål ur kyrkans gömmor, allt lyfts fram och förklaras på ett sätt som talar till fantasin.
-Vad har prästen på sig? -Vad är en kalk? -Och vad finns egentligen bakom altaret?

Vandringar särskilt för mellanstadiet

Dramatiserade vandringar som tar upp delar ur läroplanen
Reformationen i Sverige: Om bröderna Petri och Martin Luther.
Upplev genom musik och drama den spännande brytningstiden mellan medeltid och renässans! Följ Olaus Petris lillebror Laurentius till barndomshemmet på smedjebacken i Örebro. Res med honom till Wittenberg och träffa Martin Luther, en avlatsförsäljare och påven Leo X.

Gå i kloster - Vad var det? 
Möt nunnan syster Catharina och följ med henne till klostret. Genom ljud, lukter och smaker får vi en bild av hur livet i ett kloster kunde te sig vid slutet av 1300-talet. -Var klostret ett kvinnofängelse? -Varför har nunnor vigselringar på sig? - Kan man verkligen påstå att bävern är en fisk?

Jul & påskvandringar

Varje år bjuder jag in skolor och förskolor i församlingen till jul och påsk. Håll utkik efter brev!
Vem bor i advent? (förskoleklass, 6 år)
Adventets hus har fyra rum. -Kom och hälsa på!
Vandringen tar upp mycket av det som vi förknippar med julen utan att fundera närmare på det. Under musik går vi runt till adventstidens fyra rum. Där möter vi ängeln Gabriel, Sankt Nicolaus (vår jultomte), Sankta Lucia och slutligen Maria, Jesus mamma, som berättar om julnatten.

Levande julkrubba (förskolan, 1-5 år)
I vår levande julkrubba ligger tonvikten vid den nära upplevelsen för det lilla barnet – mötet i stallet. Vi är utklädda till Josef och Maria, sjunger sånger som barnen känner igen och pratar om julen. Tid ca 25 minuter, vi anpassar varje vandring efter gruppens ålder.

Vad hände den första påsken? (grundskolans årskurs 4)
Ett upplevelsespel om påsken år 33 enligt en modell som är vanlig i England. Det speciella med den här typen av vandring är att barnen själva är de aktiva i dramatiseringen. Jag agerar ”spelledare” och lotsar dem genom påsken i Jerusalem år 33. De får på så sätt leva sig in i påskens drama och får en egen bild av det som hände den gången.

Vandringar för vuxna

Jag tar gärna emot grupper med vuxna, ring mig så utformar vi besöket efter era behov! Jag visar gärna kyrkan för större eller mindre grupper, oftast med utgångspunkt i kyrkorummets symboler. 

Kontakt, bokning

Har du önskemål om vandringar med något annat tema är du välkommen att höra av dig,  jag utformar vandringen efter dina behov.

Jul- och påskvandringarna bjuder jag in till via brev direkt riktade till respektive klassföreståndare. Dem anmäler du till via svarstalong.

Bokning sker direkt till mig, Agneta Larsson, på telefon 019-15 46 69.
Jag arbetar i allmänhet 08.00-15.00 måndag-fredag.
Du kan även kontakta mig via e-post på:
agneta.larsson@svenskakyrkan.se

Upplevelsevandringarna här i Olaus Petri kyrka är helt kostnadsfria. Du är välkommen att boka in din klass till en eller flera av dem när det bäst passar dig och studieplanen.

 

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling