Foto: Magnus Aronson / Ikon

Kyrkorådets utskott

Kyrkorådet är styrelse för Örebro pastorat, Svenska kyrkan i Örebro. Ledamöterna i kyrkorådet är valda av kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns olika utskott, med olika ansvarsområden. Här kan du läsa vilka de är och vilka personer som sitter i de olika utskotten.

Kyrkorådets arbetsutskott

Här kan du läsa den roll kyrkorådets arbetsutskott har och vilka som just nu sitter i utskottet.

Fastighetsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkorådets fastighetsutskott har och se vilka som sitter i fastighetsutskottet.

Kyrkogårdsutskottet

Här kan du läsa om den roll som kyrkogårdsutskott har och se vilka som sitter i utskottet just nu.