Ungdomsgruppen SKUM = Svenska Kyrkans Unga i Mikaels församling

Ungdomsgruppen riktar sig till dig som är 15-25 år. Du har självklart möjlighet att påverka innehållet. Vi lagar och äter mat, leker, spelar, tävlar och samtalar om det du tycker är viktigt. Vi avslutar med att vi ber tillsammans.

Vi träffas i S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33, typ varannan söndag efter gudstjänsten ca kl. 11.45-14.00 i S:t Mikaels kyrka. 

Ungdomsgruppen i S:t Mikaels kyrka är en lokalavdelning av riksförbundet Svenska kyrkans unga.

Unga ledare
Du behövs! Som ung i församlingen kommer du med nya perspektiv och med ny kraft i det befintliga arbetet. Det finns flera verksamheter att engagera sig i som till exempel i konfirmandgrupper, barngrupper och söndagsskolan. Alla som vill engagera sig som unga ledare erbjuds att gå en ledarutbildning som kallas "Ung ledar Utbildning" och som finns i 4 steg.

Andra sätt att engagera sig
Du är viktig! Vi vill vara fler delaktiga i församlingsarbetet. Till exempel kan man koka kyrkkaffe, bära ljus eller läsa text i gudstjänsten och mycket mer!

Frågor? Kontakta då:
Andreas Axinge
andreas.axinge@svenskakyrkan.se
019-15 47 60,  sms-kontakt 076-7720358 

Himmel & pannkaka! En familjekväll i S:t Mikaels kyrka

Vi ses varannan onsdag i S:t Mikaels kyrka. I kyrksalen får hela familjen uppleva bibelns berättelser på ett annorlunda sätt. Det blir sång, bön och drama. Sedan äter vi kvällsmat tillsammans – pannkakor, sylt och grädde. Mums! Höstterminen startar igen den 4 september. Under hösten är det Himmel och pannkaka jämna veckor.

Konfirmation i Mikaels församling i höst? Anmäl dig nu!

Född 2010? Nu kan du anmäla dig till populära Berg- och dalbanekonfa i S:t Mikaels kyrka i Hjärsta på väster i Örebro. I år startar vi två tisdagsgrupper (träffas jämn eller ojämn vecka).

S:t Mikaels fredsmässa

Kom och be! Varje torsdag kl 18.30 ber vi för ett av de globala mål som FN satt upp för avskaffandet av extrem fattigdom, för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, för att främja fred och rättvisa samt för klimatkrisen.

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(Öppet mellan kl. 9–16 varje helgfri vardag. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Anne-Marie Östberg 019-15 47 42
Ulrika Sövig, 019-15 47 47

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka

Kyrkan är öppen:
Under sommaren är kyrkan säkrast öppen under våra gudstjänsttider.
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst