S.K.U.M. - 15 till 18 år Mikaels församling

Just nu är SKUM i Mikaels församling pausad på grund av pågående pandemi.

Ungdomsgruppen SKUM
Ungdomsgruppen riktar sig till dig som är 15-18 år.  Du har självklart möjlighet att påverka innehållet. Vi lagar mat, samtalar om det du tycker är viktigt och har andakt tillsammans varje gång.

Vi träffas i S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33, varje tisdag kl 20.00-21.00.
Ungdomsgruppen i S:t Mikaels kyrka är en lokalavdelning av riksförbundet Svenska kyrkans unga.

Unga ledare
Du behövs! Som ung i församlingen kommer du med nya perspektiv och med ny kraft i det befintliga arbetet. Det finns flera verksamheter att engagera sig i som till exempel i konfirmandgrupper, scoutgrupper och söndagsskolan. Alla som vill engagera sig som unga ledare erbjuds att gå en ledarutbildning som kallas "På väg" och som finns i två steg.

Andra sätt att engagera sig
Du är viktig! Vi vill vara fler delaktiga i församlingsarbetet. Till exempel kan man koka kyrkkaffe, bära ljus eller läsa text i gudstjänsten och mycket mer!

Frågor? Kontakta då:

andreas.axinge@svenskakyrkan.se
019-15 47 60,  sms-kontakt 076-7720358

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Måndag, tisdag och torsdag kl 10.00–12.00. Dessa tider finns det personal på plats.