Foto: Malin Lindström

Diakoni i Längbro

Alla möter vi svårigheter i livet och då kan det kännas skönt att prata med någon. Finns det något du vill prata om eller göra skillnad för någon annan då är du välkommen till oss i Längbro församling. Att kontakta våra diakoner eller någon av våra präster kan vara ett bra första steg för dig som söker stöd eller vill engagera dig ideellt. Varm välkommen!

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling, det handlar om omsorg om varandra. Till det behövs många fötter, händer, öron och röster. Tillsammans i församlingen kan vi göra skillnad för någon, t.ex. bidra med:

Gemenskap: Genom gemenskap växer vi människor och blir till. Läs gärna mer om våra grupper under vuxengrupper och vuxenkörer.

Samtal som stöd: Att samtala med en diakon eller präst är gratis, vi har oftast möjlighet att boka tid inom några dagar. Vi träffas i kyrkan eller hemma hos dig vid så kallat hembesök. Det går också bra att boka ett samtal under promenad utomhus. Vid själavårdande samtal pratar vi om tro och liv, relationer och om annat som kan kännas tufft i vardagen. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Leva vidare – stöd: I Örebro pastorat samverkar vi kring stöd till dig som mist en nära vän eller anhörig. Vi träffas i grupp och stöttar och samtalar om hur livet kan vara efter en nära persons död.

Skilsmässogrupp: Vi träffas i grupp under promenad eller i församlingshemmet där vi också stöttar och samtalar med varandra om hur livet kan vara efter en skilsmässa.

Ideellt engagemang: Vi välkomnar dig varmt som vill vara med och göra skillnad med ditt ideella engagemang. Det finns möjlighet att vara med i vår trädgårdsgrupp, i vår Svenska och samhällsgrupp för våra nysvenskar, finnas med i vårt pilgrimsarbete, hjälpa till vid caféer, soppluncher, församlingsaftnar och gudstjänster. Det finns också möjlighet att finnas med i vår internationella grupp. Hör gärna av dig så kan vi berätta mer.

Grön diakoni: I Grön diakoni ingår vår vackra trädgård som vi kallar Hallonlunden, arbetet med pilgrim och retreat.

Gudstjänster i Längbro kyrka

Varmt välkommen till en stund av stillhet och gemenskap i Längbro kyrka! Efteråt finns det enkelt kyrkkaffe till den som önskar. Här kan du se dag och tid för veckans fasta gudstjänster i Längbro kyrka!

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka