Naisten ja miesten saunavuorot - Bastutider för kvinnor och män i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor och män varje onsdag

NAISTEN SAUNAVUORO

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 15.00-16.30. 

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö anneli.ossi@svenskakyrkan.se

MIESTEN SAUNAVUORO

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 13.00-14.30.   

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö Kalevi 070 598 17 63

BASTU FÖR KVINNOR

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka mellan kl. 15-16.30.

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.

Kontaktperson anneli.ossi@svenskakyrkan.se

BASTU FÖR MÄN

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka kl. 13.00-14.30.  

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.  

Kontaktiperson Kalevi 070 598 17 63