Naisten ja miesten saunavuorot/Bastutider för kvinnor och män

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor en gång i månaden och för männen varje onsdag kväll

NAISTEN SAUNAVUORO

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 15.00-16.30. 

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö Anne-Marie Östberg puh. 019-15 47 42.

MIESTEN SAUNAVUORO

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 13.00-14.30.   

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö Teuvo Leino puh. 073-073 21 55.

BASTU FÖR KVINNOR

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka mellan kl. 15-16.30.

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.

Kontaktperson Anne-Marie Östberg tel. 019-15 47 42.

BASTU FÖR MÄN

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka kl. 13.00-14.30.  

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.  

Kontaktiperson Teuvo Leino: 073-073 21 55