Naisten ja miesten saunavuorot/Bastutider för kvinnor och män

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor en gång i månaden och för männen varje onsdag kväll

NAISTEN SAUNAVUORO - TAUOLLA

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 15.00-16.30. 

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö Hanna Hagström puh. 019-15 47 61.

MIESTEN SAUNAVUORO - TAUOLLA

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa keskiviikkoisin joka viikko klo 19.00.   

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.  

Yhteyshenkilö Teuvo Leino puh. 073-073 21 55.

BASTU FÖR KVINNOR - pausas

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka mellan kl. 15-16.30.

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.

Kontaktperson Hanna Hagström tel. 019-15 47 61.

BASTU FÖR MÄN - pausas  

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning varje vecka kl. 19.00.  

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.  

Kontaktiperson Teuvo Leino: 073-073 21 55