Naisten ja miesten saunavuorot - Bastutider för kvinnor och män i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor och män varje onsdag

 

Miesten saunavuoro

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa
keskiviikkoisin joka viikko klo 13.00-14.30.   

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.

Voit maksata paikanpäällä tasarahana
tai swisinumerolle: 123 539 80 78
kirjoita: bastu  

Yhteyshenkilö Kalevi 070 598 17 63

 

Bastu för män

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning
varje vecka kl. 13.00-14.30.  

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.

Du kan betala med kontanter på plats eller via
swish till nummer: 123 539 80 78
skriv: bastu 

Kontaktperson Kalevi 070 598 17 63

Naisten saunavuoro

Pyhän Mikaelin kirkon alakerrassa
keskiviikkoisin joka viikko klo 15.00-16.30. 

Saunamaksu 25:- menee lähetystyölle.

Voit maksata paikanpäällä tasarahana tai
swisinumerolle: 123 539 80 78 kirjoita: bastu

Yhteyshenkilö anneli.ossi@svenskakyrkan.se

Bastu för kvinnor

Onsdagar i S:t Mikaels kyrkans undervåning
varje vecka mellan kl. 15-16.30.

Kostnaden på 25 kr går till missionsarbete.

Du kan betala med kontanter på plats eller via
swish till nummer: 123 539 80 78
skriv: bastu 

Kontaktperson anneli.ossi@svenskakyrkan.se