Molnhjärta
Foto: Pixabay

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg hos Svenska kyrkan i Örebro. Vi finns för dig – i alla skeden av livet.

Dop och bröllop kan du boka direkt här på webben. Har du frågor som rör begravning eller konfirmation ringer du vår Informationsservice på 019-15 45 00.

Avstånd och vaccinationsbevis hos Svenska kyrkan i Örebro

Ledningen för Svenska kyrkan Örebro pastorat har beslutat, utifrån Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och regeringens beslut, att räkna besökare, beräkna avstånd mellan sällskap samt använda vaccinationsbevis.

  • Under 20 personer. Vi räknar antalet besökare från första person, och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen.
  • Mellan 20 och 50 personer. Vi räknar antalet besökare och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen. Möjlighet att använda vaccinationsbevis finns.
  • Över 50 personer. Vi räknar antalet besökare och anvisar stå- och sittplats. Maximalt åtta personer får ingå i samma sällskap. Det ska vara minst en meters avstånd mellan sällskapen. Förutom detta kommer även vaccinationsbevis behövas, tillsammans med giltig legitimation. Dessa uppgifter sparas inte efter att de har kontrollerats vid entrén. Saknas vaccinationsbevis och/eller legitimation, kan insläpp inte ske.
  • Dop, vigsel och begravning. Vid de kyrkliga handlingar som samlar upp till 20 personer gäller anvisad sittplats. Om det väntas mellan 20 och 50 besökare, gäller anvisad plats med avstånd mellan sällskapen, och även möjlighet att använda vaccinationsbevis. Om det väntas fler än 50 besökare gäller anvisad plats med avstånd mellan sällskapen och användning av vaccinationsbevis.
  • Uthyrning. Deltagartaket för privata sammankomster i hyrd lokal sänks till 20 personer, med undantag för minnesstund i samband med begravning. Då får fortfarande upp till 50 personer vara med.
  • Lokalens storlek och antal personer i varje sällskap styr hur många personer som har möjlighet att få delta vid de olika samlingarna.
  • Kolla kalendern eller fråga. Vilka sammankomster/gudstjänster som kräver vaccinationsbevis kommer att kommuniceras på vår webb (bland annat i kalendern), via församlingarnas kanaler och Informationsservice.
  • Så skaffar du vaccinationsbevis. Du hämtar ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis. Där får du logga in med din e-legitimation och kan sedan ladda ner ditt vaccinationsbevis.
    Om du inte har e-legitimation eller saknar folkbokföringsadress behöver du skriva ut en blankett, fylla i den och skicka den till e-hälsomyndigheten via post. Tänk på att handläggningstiden är lång.