Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Studiebesök för förskolor och skolor i S:t Mikaels kyrka, Örebro

Mikaels församling har en lång tradition av att ta emot studiebesök från förskolor och skolor. Vi erbjuder ett studiebesök varje år som riktar sig till olika årskurser till och med årskurs 7. Välkomna att kontakta oss vid önskemål av andra studiebesök än de som beskrivs nedan.

När förskolor eller skolor kommer till kyrkans lokaler tar besöket ungefär 50 minuter. I mellanstadiet kommer istället församlingens pedagoger till skolan. Bibeläventyret består av 3 x 90 minuter lektionstillfällen/ klass då pedagogerna undervisar i klassen om gamla samt nya testamentet. Multireligiösa väskan tar ca 1 timme.

Studiebesöken som anordnas av S:t Mikaels kyrka är kostnadsfria och följer Skolverkets rekommendationer.

För mer information, kontakta Helena Björk,  019-15 47 64
helena.bjork@svenskakyrkan.se 

 

Åldersgrupp      Studiebesök                              Var                     

Barn 5 år:          Studiebesök om julen                  S:t Mikaels kyrka                       

Förskoleklass:   Studiebesök om julen                  S:t Mikaels kyrka

Årskurs 1:         Studiebesök om dopet                S:t Mikaels kyrka

Årskurs 2:         Studiebesök om kyrkan               S:t Mikaels kyrka

Årskurs 3:         Studiebesök om döden                S:t Mikaels kyrka

Årskurs 4:         Bibeläventyret Gamla Testamentet      I klassrummet

Årskurs 5:         Bibeläventyret Nya Testamentet          I klassrummet

Årskurs 6:         Multireligiösa väskan                           I klassrummet

Årskurs 7:         Studiebesök om påsken                       S:t Mikaels kyrka