Foto: Lisbet Kjellin

Heliga danser i Olaus Petri kyrka

Välkommen att dela gemenskapen i cirkeln! Inga förkunskaper behövs. Vi träffas onsdagar kl.18.00–19.30. Terminsstart 24 januari.

Välkommen att dansa Heliga danser i Olaus Petri kyrka, onsdagar kl.18.00–19.30. 

Vårens datum: 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 samt 8/5.

Heliga danser har en lång tradition i den kristna kyrkan. Ursprunget är folkliga cirkeldanser från olika kulturer och tider, för det mesta enkla danser med korta stegkombinationer som upprepas. Danserna är tidlösa och vi dansar inte för att prestera, utan för att vara i dansen. Välkommen att dela gemenskapen i cirkeln!

Inga förkunskaper behövs. Däremot behöver du sköna kläder och inneskor. Ingen anmälan, ingen kostnad. Vi träffas i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro.

Ledare: Ingeborg Lindqvist Torstenson 070-300 96 51 och Lisbet Kjellin 076-848 50 58.

Läs mer om Heliga danser(Wikipedia)

Jag älskar dansen

"O, människa lär dig dansa,
för annars vet änglarna i himlen inte vad de ska göra med dig!
Dans är förvandlingen av rum och tid för människorna
som ständigt är i fara att förfalla ensidigt till tanke, vilja eller känsla.
Jag älskar dansen som främjar sundhet, klarhet i tanken och en rörlig själ.
Jag älskar dansen för den befriar människan
och knyter den sorgsna till gemenskap."

Augustinus (354-430 e Kr)

Retreat, pilgrim och heliga danser i Olaus Petri

Under den här rubriken lägger vi upp heliga danser, retreater, pilgrimsvandringar, meditationsdagar och andra tillvällen till andlig växt.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling