Foto: Ingeborg Lindqvist Torstenson

Heliga danser i Olaus Petri församling

Heliga danser i Olaus Petri. 6 onsdagar under hösten kl.18.00–19.30. Terminsstart 21/9 2022.

Välkommen att dansa Heliga danser i Olaus Petri kyrka.  6 onsdagar under hösten kl.18.00–19.30. 

Höstens datum: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 och 30/11

Heliga danser har en lång tradition i den kristna kyrkan. Ursprunget är folkliga cirkeldanser från olika kulturer och tider, för det mesta enkla danser med korta stegkombinationer som upprepas. Danserna är tidlösa, de handlar om våra liv här och nu. Vi dansar inte för att prestera, utan för att vara i dansen.

Inga förkunskaper behövs. Däremot behöver du sköna kläder och inneskor. Ingen anmälan, ingen kostnad. Vi träffas i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40, Örebro.

Ledare: Ingeborg Lindqvist Torstenson 070-300 96 51 och Lisbet Kjellin 076-848 50 58.

Läs mer om Heliga danser(Wikipedia)

Jag älskar dansen

"O, människa lär dig dansa,
för annars vet änglarna i himlen inte vad de ska göra med dig!
Dans är förvandlingen av rum och tid för människorna
som ständigt är i fara att förfalla ensidigt till tanke, vilja eller känsla.
Jag älskar dansen som främjar sundhet, klarhet i tanken och en rörlig själ.
Jag älskar dansen för den befriar människan
och knyter den sorgsna till gemenskap."

Augustinus (354-430 e Kr)

Retreat, pilgrim och heliga danser i Olaus Petri

Under den här rubriken lägger vi upp heliga danser, retreater, pilgrimsvandringar, meditationsdagar och andra tillvällen till andlig växt.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling