Arbetsträning och praktik

Att ge plats för människor som är på väg till arbetsmarknaden är en viktig del i Svenska kyrkans sociala arbete. Här hittar du information om hur du kan ha praktik och arbetsträna hos oss i Svenska kyrkan i Örebro. Välkommen!

Arbetsträning inom flera områden

Örebro pastorat är åtta församlingar, femton kyrkor och tolv kyrkogårdar. Vi erbjuder skräddarsydda praktikplatser och arbetsträning inom flera områden, exempelvis:

 • café
 • kök
 • vaktmästeri
 • lokalvård
 • kyrkogårdsarbete

Vår grundidé är att möta alla människor lika utifrån individens förutsättningar och behov. När du arbetstränar eller har praktik hos Svenska kyrkan får du riktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi lovar ingen anställning efter praktiktiden eller arbetsträningen men vi erbjuder en bra arbetsmiljö för dig som vill växa och utvecklas i din egen takt och utifrån dina behov.

Vi kan exempel erbjuda plats till dig som:

 • Är ung och arbetslös
 • Varit arbetslös länge
 • Varit sjukskriven länge
 • Behöver språkträning
 • Har frivård
 • Är med i kommunens habilitering

Svenska kyrkan är en ideell organisation utan vinstintresse. Vi vill inte bygga verksamhet utan vill att personer som kommer till oss ska ges utrymme i våra ordinarie arbetsområden. Vi arbetar med fasta arbetstider som du och din handledare anpassar och schemalägger tillsammans.  

Vad händer efter praktiken/arbetsträningen?

Det finns ett stort nätverk i våra församlingar för att söka sig vidare till det som är nästa steg mot arbetsmarknaden eller till en anställning. Det finns stora möjligheter till samtal i olika former och på flera nivåer: Med din handledare, en diakon, präst eller via vår individ- och familjerådgivning. Du kan också engagera dig ideellt i någon eller flera av våra församlingar. Du hittar alla ideella uppdrag listade här på webben

Prata med din handläggare

Vill du veta mer? Prata med din handläggare på arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller frivården. Din handläggare är välkommen att kontakta vår diakonistrateg Katrin Holmstrand.