Foto: Jim Elfström/IKON

Ideell medarbetare i Olaus Petri

Den ideella medarbetaren är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor. I Olaus Petri har vi flera olika ideella grupper med skiftande uppgifter. Här kan du hitta en som passar dig. Du kan också komma med förslag på vad du skulle vilja göra!

 

Ideell medarbetare i Olaus Petri

Den ideella medarbetaren är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor.

I Olaus Petri har vi flera olika ideella grupper med skiftande uppgifter. Här kan du hitta en som passar dig. Du kan också komma med förslag på vad du skulle vilja göra!

Diakonigruppen
är en grupp för den som vill engagera sig socialt för andra. Man kan hjälpa till i samband med andakter på äldreboenden, göra hembesök, gå på promenad eller samtala med boende på serviceboenden.
Gruppen träffas för planering och egen uppbyggelse 1 gång/månad.
Kontaktpersoner: Annika Bertilsson (019-15 46 76) och Lisbet Kjellin (019-15 46 81)

Gudstjänstmedverkande
är alla de som gör särskild tjänst i gudstjänsterna. Några läser söndagens texter eller förbereder och leder kyrkans förbön. Andra är kyrkvärdar och delar ut psalmböcker, hälsar välkommen och tar upp kollekt m.m. Ytterligare några är ministranter och leder processionen genom att bära kors och ljus samt bär fram nattvardsgåvorna.
Gruppen träffas vid 4 tillfällen/år för att planera.
Kontaktperson: Björn Helgesson (019-15 46 86)

Kaffegruppen
ansvarar för söndagens kyrkkaffen under terminerna. Några ordnar kaffet vid torsdagsträffarna. Två-tre personer hjälps åt vid varje tillfälle.
Gruppen träffas 3-4 gånger/år för att lägga upp schema.
Kontaktperson: Mona Bodin (019-15 46 75)

Söndagsskoleledare
är de som samlar de yngre barnen under gudstjänsttid för att ge dem en gudstjänst på sin egen nivå. Man arbetar två och två med att berätta, sjunga, be och pyssla.
Gruppen träffas 3-4 gånger/år för att planera och kläcka idéer.
Kontaktperson: Ann-Christin Rundh (019-15 46 68)

Ungdomsledargruppen
passar för dig som är konfirmerad och vill bli medhjälpare för konfirmander. Du får utbildning genom att gå en kurs. Konfirmandsamlingarna är under helger och lov.
Kontaktperson: Oskar Lundberg (019-15 46 67)

Sjukhuskyrkan USÖ
har en grupp ideella som hjälper till vid gudstjänsterna. Tre till fyra personer vid varje tillfälle. De som deltar här får speciell utbildning av sjukhuskyrkans personal.
Hela gruppen träffas 2 ggr/år för gemenskap och uppbyggelse.
Kontaktpersoner: Elisabeth Dahl (019-602 27 61) och Maria Consales (019-602 24 40)

Övriga uppdrag
kan vara att ansvara för bibelstudier, vara samtalsledare under studiekvällar, hjälpa till vid konserter i kyrkan m.m. Det finns också utrymme för egna initiativ. 

Övergripande kontaktpersoner för det ideella arbetet i församlingen är Peter Forsberg, präst och Annika Bertilsson, diakon, se nedan!

Annika Bertilsson

Annika Bertilsson

Svenska kyrkan i Örebro

Olaus Petri församling, Örebro pastorat, Diakoni

Mer om Annika Bertilsson

Diakon

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling