Foto: Jim Elfström/IKON

Ideell medarbetare i Olaus Petri

Den ideella medarbetaren är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor. I Olaus Petri har vi flera olika ideella grupper med skiftande uppgifter. Här kan du hitta en som passar dig. Du kan också komma med förslag på vad du skulle vilja göra!

 

Ideell medarbetare i Olaus Petri

Den ideella medarbetaren är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor.

I Olaus Petri har vi flera olika ideella grupper med skiftande uppgifter. Här kan du hitta en som passar dig. Du kan också komma med förslag på vad du skulle vilja göra!

Diakonigruppen
är en grupp för den som vill engagera sig socialt för andra. Man kan hjälpa till i samband med andakter på äldreboenden, göra hembesök, gå på promenad eller samtala med boende på serviceboenden.
Gruppen träffas för planering och egen uppbyggelse 1 gång/månad.
Kontaktpersoner: annika.bertilson@svenskakyrkan.se (019-15 46 76) och maria.consales@svenskakyrkan.se (019-15 46 81)

Gudstjänstmedverkande
är alla de som gör särskild tjänst i gudstjänsterna. Några läser söndagens texter eller förbereder och leder kyrkans förbön. Andra är kyrkvärdar och delar ut psalmböcker, hälsar välkommen och tar upp kollekt m.m. Ytterligare några är ministranter och leder processionen genom att bära kors och ljus samt bär fram nattvardsgåvorna.
Gruppen träffas vid 4 tillfällen/år för att planera.
Kontaktperson: bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se (019-15 46 86)

Kaffegruppen
ansvarar för söndagens kyrkkaffen under terminerna. Några ordnar kaffet vid torsdagsträffarna. Två-tre personer hjälps åt vid varje tillfälle.
Gruppen träffas 3-4 gånger/år för att lägga upp schema.
Kontaktperson: mona.bodin@svenskakyrkan.se (019-15 46 75)

Ungdomsledargruppen
passar för dig som är konfirmerad och vill bli medhjälpare för konfirmander. Du får utbildning genom att gå en kurs. Konfirmandsamlingarna är under helger och lov.
Kontaktperson: oskar.lundberg@svenskakyrkan.se (019-15 46 67)

Sjukhuskyrkan USÖ
Sjukhuskyrkan arbetar ekumeniskt och har ett 20-tal medhjälpare och volontärer. Tyvärr, är det för tillfället besöksförbud på Sjukhuset, så den verksamhet som medhjälparna och volontärerna hjälper oss med är pausad. Efter att besöksförbudet och alla restriktioner släppts ser vi fram emot att mötas igen. Vill du vara med i Sjukhuskyrkans frivilliggrupp? Hör av dig till oss!.
Kontaktpersoner: UNDER UPPDATERING!

Övriga uppdrag
kan vara att ansvara för bibelstudier, vara samtalsledare under studiekvällar, hjälpa till vid konserter i kyrkan m.m. Det finns också utrymme för egna initiativ. 

Övergripande kontaktpersoner för det ideella arbetet i församlingen är Anna Näppi och Annika Bertilsson, se nedan!

Bilden föreställer tre ideella medarbetare i Svenska kyrkan Örebro: Torsten, Isabella och Sven-Erik.

Ideella uppdrag

En stor och viktig resurs är kyrkans ideella medarbetare (vi är över 1000 stycken)! Här läser du mer om olika ideella uppdrag i kyrkan.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling