Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kören Olaus Petri Cantores

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Örebro Olaus Petri församling

Olaus Petri Cantores övar torsdagar 19.00-21.30.

Olaus Petri Cantores är en blandad kör som firade sitt 100års-jubileum samtidigt som Olaus Petri kyrka under 2012.

Man arbetar generellt på medelsvår nivå, repertoaren består av klassisk kyrkomusik som framförs i högmässor och konserter under året.

  • Försommaren 2017 reste kören till Berlin för att delta i de stora kyrkodagarna, där man bland annat sjöng för en 1000-hövdad åhörarskara.
  • Deltog 2014 i en körfestival i Paris och rönte stor uppskattning för sin insats.
  • Sjöng hösten 2017 i framförandet av Johannes Brahms Ein deutsches Requiem med Svenska Kammarorkestern.

Kören övar torsdagar 19.00-21.30 i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B i Örebro. Möjlighet att öva hemma och god notläsarförmåga krävs.

Vid intresse, kontakta körledare Mats Bertilsson 019-15 46 73
mats.bertilsson@svenskakyrkan.se

Mats Bertilsson

Mats Bertilsson

Svenska kyrkan i Örebro

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling