Foto: Otto Simonen

Kören Olaus Petri Cantores

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Övar torsdagar 19-21.30.

Tenorer och basar sökes till Olaus Petri!

Både kyrkokören Olaus Petri Cantores och ungdomskören OPQ söker tenorer och basar. Körsång är fantastiskt! Kom och var med, utvecklas och ha roligt! För tillfället repeterar vi stora verk för kör och orkester av Otto Olsson.

Olaus Petri Cantores övar torsdagar 19.00–21.30

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Örebro Olaus Petri församling. Olaus Petri Cantores är en blandad kör som firade sitt 100-årsjubileum samtidigt som Olaus Petri kyrka under 2012.

Man arbetar generellt på medelsvår nivå, repertoaren består av klassisk kyrkomusik som framförs i högmässor och konserter under året.

Olaus Petri Cantores har ett samarbete med Musikhögskolan, och uruppför i en årlig konsert musik av eleverna vid kompositionsklassen.

I november 2021 medverkar Cantores tillsammans med bland andra Drottningholms Barockensemble vid framförandet av Felix Mendelssohns oratorium Elias i Olaus Petri kyrka och Riddarhuset i Stockholm.

I maj 2022 reser kören till Vilnius för att bland annat framträda i olika kyrkor och på ett slott.

Kören övar torsdagar 19.00-21.30 i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B i Örebro. Möjlighet att öva hemma och god notläsarförmåga krävs.

Vid intresse, kontakta körledare Mats Bertilsson. Se kontaktuppgifter nedan!

Bilden visar körsångarna Jan Rönnkvist, som sjunger i Vox Alma, och Sara Björnmo, som sjunger i Olaus Petri Cantores.

Körer mest för vuxna

Sjung i kör i Örebro! Svenska kyrkan Örebro pastorat har totalt cirka 35 körer, varav 20 är vuxenkörer. Vilken av dem passar dig?

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling