Foto: Mats Bertilsson

Kören Olaus Petri Cantores

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Övar torsdagar 19-21.30. Terminsstart 3 februari.

Olaus Petri Cantores övar torsdagar 19.00–21.30

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Örebro Olaus Petri församling. Olaus Petri Cantores är en blandad kör som firade sitt 100-årsjubileum samtidigt som Olaus Petri kyrka under 2012.

Man arbetar generellt på medelsvår nivå, repertoaren består av klassisk kyrkomusik som framförs i högmässor och konserter under året.

Olaus Petri Cantores har ett samarbete med Musikhögskolan, och uruppför i en årlig konsert musik av eleverna vid kompositionsklassen.

I november 2021 medverkar Cantores tillsammans med bland andra Drottningholms Barockensemble vid framförandet av Felix Mendelssohns oratorium Elias i Olaus Petri kyrka och Riddarhuset i Stockholm.

I maj 2022 reser kören till Vilnius för att bland annat framträda i olika kyrkor och på ett slott.

Kören övar torsdagar 19.00-21.30 i Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2B i Örebro. Möjlighet att öva hemma och god notläsarförmåga krävs.

Vid intresse, kontakta körledare Mats Bertilsson. Se kontaktuppgifter nedan!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling