Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Almby församling

Välkommen till gudstjänst och verksamhet i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell, kyrkan på Örebro universitet och på Sankta Katarina studentboende. Almby församling finns i sydöstra Örebro.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan