Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkoråd

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.


Den 15 september 2013 var det kyrkoval. Efter valet samlades de nya ledamöterna i kyrkofullmäktige för att utse kyrkoråd för perioden 2014–2017. 

Personerna i kyrkorådet representerar olika nomineringsgrupper. S står för Socialdemokraterna, ÖPKA för Örebro pastorats kyrkliga allians och POSK för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Ordinarie ledamöter

Timmy Leijen (s), ordförande
Göran Pettersson (öpka), vice ordförande
Annika Zetterholm (öpka)
Marianne Thor (s)
Bo Wallin (s)
Pia Rehnberg (s)
Gunnar Lidén (s)
Johan Unger (posk)
Marianne Sindmark (posk)
Karin Forsling (posk)
Margareta Anshelm (posk)
Margareta Stenström (posk)
Ingemar Söderström, kyrkoherde

Ersättare

Olof Björk (s)
Ellen Leijen (s)
Ingegerd Flock-Andersson (öpka)
Börje Gustafsson (öpka)
Hans Fredlund (posk)
Alazar Menghestu (posk)

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som består av Timmy Leijen, Göran Pettersson, Annica Zetterholm, Johan Unger och Ingemar Söderström, som är kyrkoherde för Örebro pastorat.

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet består av Annica Zetterholm (ordförande), Curt Gustavsson, Anette Jansson, Margareta Johansson, Margareta Grape.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet består av Gunnar Lidén (ordförande), Marie Georgsson, Margareta Stenström och Karl-Arne Hesselbom.

Verksamhetsutskott Solliden

Verksamhetsutskott för kursgården Solliden består av Carina Svedenberg Widqvist (ordförande), Ingegerd Flock-Andersson (vice ordförande), Birgitta Almgren, Barbro Näslund och Lisbeth Boberg.

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.

Margareta Anshelm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Olof Björk

Olof Björk

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Ingegerd Flock-Andersson

Ingegerd Flock-Andersson

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Karin Forsling

Karin Forsling

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Hans Fredlund

Hans Fredlund

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Börje Gustafsson

Börje Gustafsson

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Ellen Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-154500

Timmy Leijen

Timmy Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Direkt: 019-15 45 08

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Alazar Menghestu

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Göran Pettersson

Göran Pettersson

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Marianne Sindmark

Marianne Sindmark

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Margareta Stenström

Margareta Stenström

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Marianne Thor

Marianne Thor

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Johan Unger

Johan Unger

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Bo Wallin

Bo Wallin

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Annica Zetterholm

Annica Zetterholm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Direkt: 019-15 45 22

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19