Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige.

Under hösten 2021 sammanträder kyrkorådet 21 september, 19 oktober och 13 december. Kyrkorådets sammanträden är slutna, men protokollen är offentliga handlingar.

Ordinarie ledamöter

Timmy Leijen, ordförande
Annica Zetterholm, vice ordförande
Johan Unger, andre vice ordförande
Marianne Thor
Ellen Leijen
Pia Rehnberg
Gunnar Lidén
Ingegerd Flock Andersson
Hans Fredlund
Josefine Carlsén
Margareta Anshelm
Helena Ståhl
Anders Lennartsson, tf kyrkoherde

Ersättare

Olof Björk
Tommy Ahlberg
Jenny Thor
Marie Georgson
Xerxes Åkerfeldt
Karin Forsling
Gabriel Sjölin

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som består av Timmy Leijen (ordförande), Annica Zetterholm (vice ordförande), Marianne Thor, Johan Unger och Anders Lennartsson, som är tf kyrkoherde för Örebro pastorat.

Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet består av Annica Zetterholm (ordförande), Ellen Leijen (vice ordförande), Curt Gustavsson, Margareta Johansson och Margareta Grape.
Församlingsherde Brita Wennsten deltar som prästerlig representant.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet består av Gunnar Lidén (ordförande), Börje Gustafsson (vice ordförande), Marie Georgson, Margareta Stenström och Elisabeth Sjögren.
Församlingsherde Anders Lennartsson deltar som prästerlig representant.

VERKSAMHETSUTSKOTT SOLLIDEN

Verksamhetsutskott för kursgården Solliden består av Ingegerd Flock-Andersson (ordförande), Lena Ryö (vice ordförande), Barbro Näslund, Lisbeth Boberg och Tommy Ahlberg.

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.