Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Den 17 september 2017 var det kyrkoval. Efter valet samlades de nya ledamöterna i kyrkofullmäktige för att utse kyrkoråd för perioden 2018-2021. 

Under våren 2018 sammanträder kyrkorådet 20 februari, 20 mars, 26 april, 15 maj och 12 juni. Kyrkorådets sammanträden är slutna, men protokollen är offentliga handlingar.

Personerna i kyrkorådet representerar olika nomineringsgrupper. S står för Socialdemokraterna, BS för Borgerlig Samverkan i Örebro pastorat, POSK för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och SD står för Sverigedemokraterna.

Ordinarie ledamöter

Timmy Leijen (s), ordförande
Annica Zetterholm (bs), vice ordförande
Johan Unger (posk), andre vice ordförande
Marianne Thor (s)
Ellen Leijen (s)
Pia Rehnberg (s)
Gunnar Lidén(s)
Ingegerd Flock Andersson (bs)
Hans Fredlund (posk)
Josefine Carlsén (posk)
Margareta Anshelm (posk)
Helena Ståhl (sd)
Ewa Selin, kyrkoherde

Ersättare

Olof Björk (s)
Jenny Thor (s)
Carina Svedenberg Widqvist (s)
Tommy Ahlberg (s)
Xerxes Åkerfeldt (bs)
Karin Forsling (posk)
Gabriel Sjölin (posk)

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som består av Timmy Leijen (ordförande), Annica Zetterholm (vice ordförande), Marianne Thor, Johan Unger och Ewa Selin, som är kyrkoherde för Örebro pastorat.

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet består av Annica Zetterholm (ordförande), Ellen Leijen (vice ordförande), Curt Gustavsson, Margareta Johansson och Margareta Grape.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet består av Gunnar Lidén (ordförande), Börje Gustafsson (vice ordförande), Marie Georgson, Margareta Stenström och Karl-Arne Hesselbom.

Verksamhetsutskott Solliden

Verksamhetsutskott för kursgården Solliden består av Carina Svedenberg Widqvist (ordförande), Ingegerd Flock-Andersson (vice ordförande), Lena Ryö, Barbro Näslund och Lisbeth Boberg.

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.

Tommy Ahlberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Margareta Anshelm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Olof Björk

Olof Björk

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Josefine Carlsén

Josefine Carlsén

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Ingegerd Flock-Andersson

Ingegerd Flock-Andersson

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Karin Forsling

Karin Forsling

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Hans Fredlund

Hans Fredlund

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Ellen Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-154500

Timmy Leijen

Timmy Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Direkt: 019-15 45 08

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Gabriel Sjölin

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Helena Ståhl

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Carina Svedenberg Widqvist

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Jenny Thor

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-154500

Marianne Thor

Marianne Thor

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Johan Unger

Johan Unger

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Annica Zetterholm

Annica Zetterholm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Direkt: 019-15 45 22

Växel: 019-15 45 00

Fax: 019-15 45 19

Xerxes Åkerfeldt

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet