Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Den 17 september 2017 var det kyrkoval. Efter valet samlades de nya ledamöterna i kyrkofullmäktige för att utse kyrkoråd för perioden 2018-2021. 

Under våren 2019 sammanträder kyrkorådet 27 mars, 23 april, och 11 juni. Kyrkorådets sammanträden är slutna, men protokollen är offentliga handlingar.

Personerna i kyrkorådet representerar olika nomineringsgrupper. S står för Socialdemokraterna, BS för Borgerlig Samverkan i Örebro pastorat, POSK för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och SD står för Sverigedemokraterna.

Ordinarie ledamöter

Timmy Leijen (s), ordförande
Annica Zetterholm (bs), vice ordförande
Johan Unger (posk), andre vice ordförande
Marianne Thor (s)
Ellen Leijen (s)
Pia Rehnberg (s)
Gunnar Lidén(s)
Ingegerd Flock Andersson (bs)
Hans Fredlund (posk)
Josefine Carlsén (posk)
Margareta Anshelm (posk)
Helena Ståhl (sd)
Ewa Selin, kyrkoherde

Ersättare

Olof Björk (s)
Tommy Ahlberg (s)
Jenny Thor (s)
Robert Persson (s)
Xerxes Åkerfeldt (bs)
Karin Forsling (posk)
Gabriel Sjölin (posk)

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som består av Timmy Leijen (ordförande), Annica Zetterholm (vice ordförande), Marianne Thor, Johan Unger och Ewa Selin, som är kyrkoherde för Örebro pastorat.

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet består av Annica Zetterholm (ordförande), Ellen Leijen (vice ordförande), Curt Gustavsson, Margareta Johansson och Margareta Grape.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet består av Gunnar Lidén (ordförande), Börje Gustafsson (vice ordförande), Marie Georgson, Margareta Stenström och Karl-Arne Hesselbom.

Verksamhetsutskott Solliden

Verksamhetsutskott för kursgården Solliden består av Ingegerd Flock-Andersson (ordförande), Lena Ryö (vice ordförande), Barbro Näslund, Lisbeth Boberg och Tommy Ahlberg.

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.

Tommy Ahlberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Margareta Anshelm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Olof Björk

Olof Björk

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Josefine Carlsén

Josefine Carlsén

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Ingegerd Flock-Andersson

Ingegerd Flock-Andersson

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Karin Forsling

Karin Forsling

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Hans Fredlund

Hans Fredlund

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Ellen Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Timmy Leijen

Timmy Leijen

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Pia Rehnberg

Pia Rehnberg

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Gabriel Sjölin

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Helena Ståhl

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Jenny Thor

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Marianne Thor

Marianne Thor

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Johan Unger

Johan Unger

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Annica Zetterholm

Annica Zetterholm

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet

Xerxes Åkerfeldt

Svenska kyrkan i Örebro

Förtroendevald, Kyrkorådet