klubba sammanträde

Kyrkorådet i Örebro pastorat

Kyrkorådet är valt av Örebro pastorats fullmäktige för en mandatperiod av fyra år.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets sammanträden är slutna, men protokollen är offentliga handlingar.

Följande personer sitter i kyrkorådet och representerar de olika nomineringsgrupperna under mandatperioden 2022-2025:

Ordinarie ledamöter

Timmy Leijen (S), ordförande
Marianne Thor (S) 
Olof Björk (S)
Pia Rehnberg (S) 
Tommy Ahlberg (S)
Gabriel Sjölin (POSK), förste vice ordförande
Hans Fredlund (POSK)
Torkel Freed (POSK) 
Karin Forsling (POSK)
Annica Zetterholm (BS), andre vice ordförande
Liv Emanuelle Söderberg (ViSK)
Gunilla Fredriksson (SD) 
Anders Lennartsson, kyrkoherde

Ersättare

Ellen Leijen (S)
Jacob Brönnum (S)
Jenny Thor (S)
Marie Georgson (S)
Barbro Andersson (S)
Addiswa Stenström (POSK)
Johan Unger (POSK)
Leif Hjalmarsson (POSK)
Lovisa Ekestubbe (POSK)
Ingegerd Flock Andersson (BS)
Jens Frandsen (ViSK)
Bo Ammer (SD)

Kyrkorådet: protokoll

Här finns de senaste protokollen från kyrkorådets sammanträden.

Vill du ta del av ett tidigare protokoll ber vi dig ringa 019-15 45 00.

Förtroendevalda i Örebro pastorats kyrkoråd

    Överprövning av beslut

    De beslut som vi fattar i Svenska kyrkan kan som huvudregel bli föremål för prövning i högre instans. Här kan du läsa mer om hur det går till.

    Så styrs Svenska kyrkan

    Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.