Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kräcklinge kyrkogård

Högt på en ås i bördig jordbruksbygd ligger Kräcklinge kyrkogård med vit kyrka från 1700-talet samt klockstapel.

Utsikten över omgivningarna är vidsträckt. En runsten har fått sin plats i kyrkogårdens stenmur vid sidan av huvudentrén.

Kräcklinge kyrka
Bild: Hans Hallberg

Framför en vintergrön dunge nära kyrkogårdens entré är det Lagerhielmska gravkoret beläget.

Utvidgningen i söder ligger lägre än den äldre kyrkogården.