Kräcklinge kyrkogård
Foto: Hans Hallberg

Kräcklinge kyrkogård

Högt på en ås i bördig jordbruksbygd ligger Kräcklinge kyrkogård med vit kyrka från 1700-talet samt klockstapel.

Utsikten över omgivningarna är vidsträckt. En runsten har fått sin plats i kyrkogårdens stenmur vid sidan av huvudentrén.

Framför en vintergrön dunge nära kyrkogårdens entré är det Lagerhielmska gravkoret beläget.

Utvidgningen i söder ligger lägre än den äldre kyrkogården.

Kräcklinge kyrkogård Pionen
Kräcklinge kyrkogård Pionen Foto: Madeleine Kivinen
Kräcklinge kyrka Foto: Göran Sundström