Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Demokrati i Örebro pastorat

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkoval i Örebro pastorat samt hur du gör för att överpröva beslut.