Demokrati i Örebro pastorat

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkoval i Örebro pastorat samt hur du gör för att överpröva beslut.