Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Almby kyrka

Den vackra vitkalkade Almby kyrka ligger i sydöstra Örebro. De äldsta delarna av kyrkan är daterade till 1100-talet.

På webben kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i Almby kyrka och församling. 

Almby kyrkas historia

Almby kyrka i sydöstra Örebro började byggas på 1100-talet eller senast under tidigt 1200-tal. Vid en dendrokronologisk undersökning av Almby kyrka visade analysen att en ekstock i långhuset dateras till ett fällningsår någon gång mellan 1103-1123. 

Kyrkan har därefter byggts ut i etapper. Kyrkan av sten från 1100-talet utvidgades på 1200-talet till en salkyrka. Tegelvalven slogs under 1400-talet. I kyrkan finns två gravkor samt en predikstol från 1681. 

Det lilla kyrkorummet domineras av medeltidsinspirerade valvmålningar från 1906. I stället för altartavla finns i koret en glasmålning, Stjärnan över Betlehem, uppförd 1928 av Stockholms Glasmåleri. Även kyrkans södra vägg har fönster med mindre glasmålningar, bl a "Almbykorset", vars förlaga är hämtad från en smidesbeslagen dörr av ek från 1200-talets mitt (finns nu söder om koret i lillkyrkan). I kyrkan finns även en predikstol och en dopfunt från 1680-talet. 

Kyrkan saknar torn, i stället finns en klockstapel som uppfördes 1697. Lillklockan, en av Närkes äldsta, är från 1200-talet.

Almby kyrka är belägen på en höjd i ett tidigare jordbrukslandskap. Området kring kyrkan har lång kontinuitet som kultplats, flera fynd av förhistoriska gravar på kyrkogården visar att ett hedniskt gravfält senast under 1100-talet övergått att bli ett kristet område med kyrka och begravningsplats. 

 

Källor

1) Källa: Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson

2) Källa: Nationalencyklopedin, Almby. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/almby (hämtad 2017-08-10)

3) Källa: Analys av Hans Linderson, Laboratorieföreståndare vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet.

4) Källa: Almby kyrka av Dag Edholm

Almby kyrka

Adress: Almbyvägen
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 (informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)  
Se Almby kyrka på karta

Almby församling

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan