Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon:+46(19)154500 E-post till

Sociala kanaler

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Almby kyrka

Den vackra vitkalkade Almby kyrka ligger i sydöstra Örebro. De äldsta delarna av kyrkan är daterade till 1100-talet. Antal sittplatser: 90.

På webben kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i Almby kyrka och församling. 

Almby kyrka i sydöstra Örebro började byggas på 1100-talet eller senast under tidigt 1200-tal. Vid en dendrokronologisk undersökning av Almby kyrka visade analysen att en ekstock vid långhusets norra sidas murrem dateras till ett fällningsår någon gång mellan 1103-1123. (#3)

Kyrkan har därefter byggts ut i etapper. Kyrkan av sten från 1100-talet utvidgades på 1200-talet till en salkyrka. Tegelvalven slogs under 1400-talet. I kyrkan finns två gravkor samt en predikstol från 1681. (#2)

Det lilla kyrkorummet domineras av medeltidsinspirerade valvmålningar från 1906. I stället för altartavla finns i koret en glasmålning, Stjärnan över Betlehem, uppförd 1928 av Stockholms Glasmåleri. Även kyrkans södra vägg har fönster med mindre glasmålningar, bl a "Almbykorset", vars förlaga är hämtad från en smidesbeslagen dörr av ek från 1200-talets mitt (finns nu söder om koret i lillkyrkan). I kyrkan finns även en predikstol och en dopfunt från 1680-talet. (#4)

 

 

Kyrkan saknar torn, i stället finns en klockstapel som uppfördes 1697. Lillklockan, en av Närkes äldsta, är från 1200-talet.

Almby kyrka är belägen på en höjd i ett tidigare jordbrukslandskap. Området kring kyrkan har lång kontinuitet som kultplats, flera fynd av förhistoriska gravar på kyrkogården visar att ett hedniskt gravfält senast under 1100-talet övergått att bli ett kristet område med kyrka och begravningsplats. (#1)

 

Källor (#)

1) Källa: Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson

2) Källa: Nationalencyklopedin, Almby. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/almby (hämtad 2017-08-10)

3) Källa: Analys av Hans Linderson, Laboratorieföreståndare vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet.

4) Källa: Almby kyrka av Dag Edholm

Almby kyrka

Adress: Almbyvägen
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 (informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)  
Se Almby kyrka på karta

Almby församling

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan