Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Almby kyrka

Populära Almby kyrka i sydöstra Örebro började byggas på 1100-talet eller under tidigt 1200-tal. Antal sittplatser: 90.


På webben kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i Almby kyrka och församling. 

Almby kyrka i sydöstra Örebro påbörjades på 1100-talet eller under tidigt 1200-tal. Kyrkan har därefter byggts ut i etapper. Det lilla kyrkorummet domineras av medeltidsinspirerade valvmålningar från 1906. I stället för altartavla finns i koret en glasmålning med Betlehems stjärna. I kyrkan finns även en predikstol och en dopfunt från 1680-talet och en smidesbeslagen dörr av ek från ca 1200. 

Kyrkan saknar torn, i stället finns en klockstapel som uppfördes 1697. Lillklockan, en av Närkes äldsta, är från 1200-talet.

Almby kyrka är belägen på en höjd i ett tidigare jordbrukslandskap. Området kring kyrkan har lång kontinuitet som kultplats, flera fynd av förhistoriska gravar på kyrkogården visar att ett hedniskt gravfält senast under 1100-talet övergått att bli ett kristet område med kyrka och begravningsplats.

Källa: Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson

Vid en dendrokronologisk undersökning av Almby kyrka visade analysen att ett av proven från en ekstock vid långhusets norra sidas murrem dateras till ett fällningsår någon gång mellan 1103-1123.

Källa: Analys av Hans Linderson, Laboratorieföreståndare vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet.

Almby kyrka

Adress: Almbyvägen
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 (informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)  
Se Almby kyrka på karta

Almby församling

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: Almby församling

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan