Meny

Gudstjänster i S:t Nicolai kyrka

Här kan du läsa mer om gudstjänsterna, andakterna, veckomässorna och musiken i S:t Nicolai kyrka.

Information om gudstjänsterna med anledning av Coronapademin

Söndagens gudstjänst firas åter igen med församling i kyrkan. Det är dock fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och kyrkan kan inte samla mer än 50 personer inkl. personal vid varje gudstjänst. Platserna i kyrkan är markerade med numrerade lappar och varannan bänk är avspärrad med ett band så att vi på ett enkelt sätt sprider ut oss i kyrkorummet. Vid nattvarden kommer endast bröd att delas ut och fridshälsning sker på distans med en nick, vink, handen på hjärtat eller annan hälsning som inte är fysisk kontakt. Känner du minsta symptom så ber vi dig stanna hemma och återkomma när du är fullt frisk.

Välkommen!

Gudstjänster på söndagar i S:t Nicolai kyrka

  • Mässa, kl. 11.
  • Mässa med Små & Stora, kl. 11, 13/9, 11/10 och 13/12.
  • Mässa på teckenspråk, kl. 14, 23/8, 11/10, 1/11 (minnesgudstjänst) och 29/11. Julotta 25/12 kl. 9. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift.

Andakter och VeckoGudstjänster i S:t Nicolai kyrka

  • Morgonbön, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.
  • Morgonmässa, onsdagar kl. 7.30, efteråt frukost i Nikolai Prästgård.
  • Middagsmässa, fredagar kl. 12.15.
  • Kvällsmässa i Taizéton, söndagarna 13/9, 11/10, 8/11 & 6/12 kl. 18.00.

Musikgudstänster varje vecka

  • Lunchkonsert, onsdagar kl. 12.15, paus för sommaren återkommer den 2/9.
  • Lördagsmusik, lördagar kl. 10.30. Läs mer om programmet för Lördagsmusiken.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00
öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt mån-fre 12–13.

E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka