Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Almby kyrkogård

Almby kyrkogård ligger i utkanten av centrala Örebro.

Gravfält samt gravlinjer begränsas av häckar, och ett rikt bestånd av äldre lövträd reser sig över området, vilket utgör en oas emot omgivande miljö.

Kring del av kyrkogården ses en vacker stenmur, där mattor av sedum bildar variationsrika mönster.

Almby kyrkogård
Bild: Hans Hallberg

Under årens lopp har Almby kyrkogård genomgått en omvandling från landsbygdskyrkogård till att vara en typisk stadsdelskyrkogård, som i stort sett är omgiven av stadsbebyggelse.

På Almby kyrkogård invid kyrkan vilar författaren Levi Rickson, mer känd under namnet Jeremias i Tröstlösa.

I en västsluttning mot Norrköpingsvägen ligger Almby kyrkogård. På dess högsta punkt är den vitputsade medeltidskyrkan, klockstapeln från 1600-talet och den ellipsformade minneslunden belägna.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 
Ingrid Björklund, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186