Almby kyrkogård

Almby kyrkogård ligger i utkanten av centrala Örebro.

Gravfält samt gravlinjer begränsas av häckar, och ett rikt bestånd av äldre lövträd reser sig över området, vilket utgör en oas emot omgivande miljö.

Kring del av kyrkogården ses en vacker stenmur, där mattor av sedum bildar variationsrika mönster.

Almby kyrkogård
Foto: Hans Hallberg

Under årens lopp har Almby kyrkogård genomgått en omvandling från landsbygdskyrkogård till att vara en typisk stadsdelskyrkogård, som i stort sett är omgiven av stadsbebyggelse.

På Almby kyrkogård invid kyrkan vilar författaren Levi Rickson, mer känd under namnet Jeremias i Tröstlösa.

I en västsluttning mot Norrköpingsvägen ligger Almby kyrkogård. På dess högsta punkt är den vitputsade medeltidskyrkan, klockstapeln från 1600-talet och den ellipsformade minneslunden belägna.

Linden
Askgravplatserna på Linden, Almby kyrkogård
Lärken, Almby kyrkogård

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42