Almby kyrkogård

Almby kyrkogård ligger i utkanten av centrala Örebro.

Gravfält samt gravlinjer begränsas av häckar, och ett rikt bestånd av äldre lövträd reser sig över området, vilket utgör en oas emot omgivande miljö.

Kring del av kyrkogården ses en vacker stenmur, där mattor av sedum bildar variationsrika mönster.

Almby kyrkogård
Foto: Hans Hallberg

Under årens lopp har Almby kyrkogård genomgått en omvandling från landsbygdskyrkogård till att vara en typisk stadsdelskyrkogård, som i stort sett är omgiven av stadsbebyggelse.

På Almby kyrkogård invid kyrkan vilar författaren Levi Rickson, mer känd under namnet Jeremias i Tröstlösa.

I en västsluttning mot Norrköpingsvägen ligger Almby kyrkogård. På dess högsta punkt är den vitputsade medeltidskyrkan, klockstapeln från 1600-talet och den ellipsformade minneslunden belägna.

Linden
Askgravplatserna på Linden, Almby kyrkogård
Lärken, Almby kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186