En landsbygdskyrka i lummig omgivning. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Foto: Maria Svensk

Färdplan för klimatet – så arbetar Örebro pastorat med miljö och hållbar utveckling

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Rekordvarma sommartemperaturer, översvämningar och smältande isar. Många känner oro för klimatkrisen och framtiden. Men självklart finns det hopp! Som kristna ser vi jorden och skapelsen som en gåva att dela med kommande generationer. Därför engagerar vi oss i klimatfrågan – vår tids största utmaning – på flera olika sätt. Var med du också!

Så kan du engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Svenska kyrkan och Örebro universitet i unikt samarbete: Så vill kursgården öka intresset för hållbar mat

Svenska kyrkan och kurs- och konferensgården Solliden vill öka människors lust för hållbar mat. I ett nytt projekt samarbetar kyrkan därför med miljövetarstudenter vid Örebro universitet. ”Vi vill vara en vägvisare vad gäller hållbar mat”, säger Maria Comstedt.

Bara goda grönsaker: Följ med in på Sollidens Krav-certifierade restaurang

Råvaror i säsong, närproducerat, ekologiskt och ofta vegetariskt. Kockarna på Solliden slår hål på myten om att hållbar mat skulle vara dyr – eller trist. ”Jag har aldrig förr varit på en arbetsplats där folk tackar, bugar och ber om recept efter varje måltid”, säger föreståndaren Maria Comstedt.

Svenska kyrkans miljöpris i Örebro

Så nominerar du till Svenska kyrkans miljöpris i Örebro

Svenska kyrkans miljöpris i Örebro delas ut årligen till en person, eller en grupp personer, med Örebrokoppling som genom sina idéer bidrar till ökad ekologisk hållbarhet. 8 september 2024 är sista dag att nominera din kandidat. Prissumman är 10 000 kronor.

Därför instiftar Svenska kyrkan nytt miljöpris i Örebro

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral år 2030 – och nu instiftar man ett helt nytt miljöpris i Örebro. ”För att lyfta initiativ som skapar hopp och leder till förändring”, säger miljöstrateg Sara Bronner. Prissumman är 10 000 kronor.

Svenska kyrkans elbilspool i Örebro

Så hyr du elbil hos Svenska kyrkan i Örebro

Våren 2022 öppnade Örebros första elbilspool på Storgatan 27 i Örebro. Elbilspoolen är öppen för allmänheten och det är Svenska kyrkan Örebro pastorat som står bakom satsningen. Bilen ägs sedan våren 2024 av OKQ8 Bilpool.

Man vid elbil.

Elbilspoolen blev Lennarts bästa alternativ

De sålde sin egen bil för att dra sitt strå till stacken för en bättre miljö. Nu är Lennart Hessel en trogen hyresperson av elbilarna i Svenska kyrkan Örebros elbilspool.

Mål och satsningar: Så engagerar vi oss för klimatet

Så sparar Svenska kyrkan Örebro energi

Sänkt temperatur i kyrkor och på kontor, koll på ventilation och isolering, samt höjd medvetenhet hos alla att även en liten sak – som att släcka ljuset efter sig – gör skillnad. Även Svenska kyrkan Örebro pastorat fortsätter att hushålla med de samlade energiresurserna och medlemmarnas pengar.

Örebro pastorat är miljödiplomerat

Svenska kyrkan Örebro pastorats alla församlingar och enheter är miljödiplomerade. Det ger verktyg för ett fortsatt strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Bilden visar Adolfsbergs kyrka i bakgrunden. I förgrunden syns en präst och ett barn som leker vid lekplatsen.

Örebro pastorat väljer förnybar fjärrvärme – och ska miljödiplomeras

Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral senast 2030. Därför har Örebro pastorat övergått till förnybar fjärrvärme – och ska även miljödiplomeras. "Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer", säger kyrkorådets ordförande Timmy Leijen.

Kyrkorådet har beslutat om åtta nya miljömål

En gemensam färdplan för miljö- och klimatarbetet i alla församlingar och verksamheter i Örebro pastorat. Så kan man beskriva pastoratets nya miljömål, som antogs av kyrkorådet den 24 februari 2022.

Örebro pastorat klimatkompenserar för 270 000 kronor

Svenska kyrkan i Örebro fortsätter satsa på klimatet, med målet att bli klimatneutrala senast 2030. Konkret innebär det bl.a. ett nytt beslut om att avsätta 270 000 kronor för att kompensera för utsläpp både för i år och även retroaktivt för år 2020. ”Det är viktigt för att ta ansvar för vårt klimatavtryck. Nu behöver vi öka takten för att även minska utsläppen i all vår verksamhet”, säger hållbarhetsutvecklare Sara Bronner.

Satsningar på kyrkogårdarna i Örebro

Insektshotell på kyrkogårdarna i Örebro pastorat

Örebro kyrkogårdsförvaltning har nu satt upp insektshotell i anslutning till våra kyrkogårdar för att gynna den biologiska mångfalden, ekosystemet och motverka den alltmer utbredda insektsdöden.

Örebro krematorium drivs med miljöbränslen som bas och spillvärmen blir fjärrvärme

Örebro krematorium är anslutet till fjärrvärmenätet. Istället för att ventilera bort 270 000 kWh varje år, återvinns spillvärmen och kommer det övriga samhället till del.

Gödsling med gräsklipp istället för konstgödsel

Örebro kyrkogårdsförvaltning gödslar växterna på kyrkogårdarna med gräsklipp och tar därmed tillvara en produkt vi redan har.

Fågelholkar på kyrkogårdarna i Örebro pastorat

Ett bidrag inom Örebro kyrkogårdsförvaltnings miljöarbete

Debattartikel: Klimatfrågan både andlig och existentiell

Den 24 mars 2023 publicerade Nerikes Allehanda en debattartikel skriven av  kyrkorådsordförande Timmy Leijen, kyrkoherde Anders Lennartsson och miljöstrateg Sara Bronner från Svenska kyrkan Örebro pastorat. ”Svenska kyrkans medarbetare möter allt fler människor med oro och ångest – men också skuld och skam – i relation till klimatet. För Svenska kyrkan är det därför en självklarhet att engagera sig i arbetet för en hållbar framtid”. Här kan du läsa hela debattartikeln.

Panelsamtal: Framtidens hållbara mat

Den 4 oktober 2022 arrangerade Svenska kyrkan en samtalskväll på Kulturkvarteret om framtidens hållbara mat. Samtalet filmades och går att se i sin helhet på studieförbundet Sensus Youtube-kanal. I panelen: Christin Hallner, kostchef på Örebro kommun, Johanna Björklund, lärare och docent i miljövetenskap och Anders Johnsson, årets ekokock 2020. Samtalet leddes av Svenska kyrkans hållbarhetsutvecklare Sara Bronner. 

Biskopsbrev om klimat och hjälp till hållbar försörjning

Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker. Här kan du läsa biskopsbrevet om klimat och lära dig mer om hur vi jobbar med klimatförändringar och hållbar försörjning i andra delar av världen.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

FLER EXEMPEL PÅ HUR SVENSKA KYRKAN I ÖREBRO engagerar sig för klimatet

 • Värmer upp kyrkor och lokaler med förnybar fjärrvärme. Den 1 januari 2022 övergick Örebro pastorat till förnybar fjärrvärme.
 • Satsar på miljödiplomering. Vid sammanträdet den 24 februari 2022 beslutade kyrkorådet att Örebro pastorat ska miljödiplomeras. Samtidigt antogs åtta nya miljömål
 • Återbruk. Mikael församling renoverar sina gamla stolar i församlingssalen istället för att köpa nya (2021). I Mosjö-Täby församling har stolar och bord bytts ut, efter många års användande. De fick fortsatt liv genom återbruk hos andra, som fick hämta dem gratis (2022).
 • Spillvärme från krematoriet blir fjärrvärme. Under 2020 har Örebro krematorium renoverats med syfte att minska klimatavtrycket. Bl.a. har krematoriet anslutits till fjärrvärmenätet. Istället för att ventilera bort 270 000 kWh varje år, återvinns nu spillvärmen och kommer det övriga samhället till del. 
 • Kyrkogårdsförvaltningen använder helt kemikaliefri ogräsrensning och har gått över till eldrivna robotgräsklippare för att minska buller och utsläpp. Men återanvänder också gamla gravstenar som kantstenar i planteringar, och de kan också återbrukas som nya gravstenar.
 • Årets energipris och årets kyrkogårdsförvaltning. Örebro pastorats kyrkogårdsförvaltning vann årets energipris på Örebrogalan i oktober 2020. Motiveringen: ”Med en ambitiös plan för att bidra till en hållbar framtid storsatsar vinnaren på en energieffektivisering av sina fastigheter. Med miljöbränslen som bas drivs verksamheten och dess fordonspark och med en effektiv teknik kan återvunnen energi tillföras samhället.” Örebro kyrkogårdsförvaltning har också utsetts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2020, bl.a. för sitt ambitiösa klimatarbete.
 • Solelanläggning. På Norra kyrkogården har en solelanläggning installerats. Den producerade under 2018 cirka 83 000 kWh.
 • Energibesparing. Örebro pastorat har deltagit i ett energibesparingsprojekt, EE2, i samverkan med Region Värmland och Energimyndigheten. Projektet startade 2016 och avslutades i början av februari 2021. Under den tiden sänkte vi pastoratets energiförbrukning med nästan 20 procent. De enskilt största sänkningarna kom till genom att glödljusbelysningen i S:t Nicolai och Olaus Petri kyrkor ersattes med LED-lampor. Men det handlade också om en rad andra åtgärder – till exempel tilläggsisolering av vindar, renovering av ett ventilationsaggregat och tätare uppföljning av energiförbrukningen.
 • Grön diakoni. Vi jobbar med grön diakoni – ett arbete inom Svensk kyrkan i Örebro som rymmer flera olika mötesplatser och aktiviteter där deltagarna får vara med och odla och umgås med andra i naturen. Odlingarna bidrar också till ökad biologisk mångfald. 
 • Kravicertifierad kursgård. Sollidens kursgård är KRAV-certifierad sedan oktober 2015 och använder mycket lokalproducerade livsmedel i köket.
 • Byte till elbilar. Fastighetsteknikernas bilar är biogasbilar och några arbetsplatser har köpt in cyklar för att minska onödig bilkörning. Under 2022 kommer flera bilar bytas ut till rena elbilar. 
 • Betesytor. På Norra kyrkogården finns stora markytor som vi inte använder just nu. Istället för att klippa dem med gräsklippare, har vi kossor eller får som betar där under sommarhalvåret.
 • Vindkraft och vattenkraft. En stor del av vår el kommer från vindkraft och vi har andelar i ”Kyrkvinden”. Övrig el kommer från vattenkraft (Bra miljöval). Vid nyinvestering eller utbyte av exempelvis armatur, ventilationsutrustning m.m. är det alltid energisnåla alternativ som gäller.
 • Miljövänlig rapsolja. Som första krematorium i Sverige, började Örebro krematorium att använda miljövänlig rapsolja 2009. Som eldningsolja är rapsoljan koldioxidneutral till 66 % och släpper ut betydligt mindre svavel än fossil eldningsolja. Rapsoljan är fullt nedbrytbar i naturen inom loppet av 20 dagar.
 • Miljödiesel. Kyrkogårdsförvaltningen gick under 2018 över till miljödiesel för sin maskinpark. Just detta bränsle har en miljönytta på 90 % jämfört med vanlig diesel.
 • Pilgrimsvandringar för klimatet. Flera församlingar har ordnat pilgrimsvandringar för klimatet inför det stora klimatmötet i Glasgow i november 2021. Vandringarna är både en protest mot otillräcklig klimatpolitik, och även en möjlighet till personliga reflektioner och gemenskap.