Foto: Rune Lundkvist

Hyra lokal i Längbro

I Längbro församling finns fyra lokaler för uthyrning i samband med dop och begravning. Här kan du läsa mer om och se bilder på lokalerna.

Bokning
Vill du hyra lokal i samband med bokning av dop så gör du det direkt här på webben.

Har du frågor som rör hyra lokal i samband med begravning så ringer du vår Informationsservice. 

Telefon:
Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

Vill du hyra lokal som inte har samband med dop eller begravning så kontaktar du Cathryn Ekeberg, administratör på 019-15 46 52.

Kostnader och betalning
Hyreskostnaderna gäller för 2021.
Vi skickar faktura på kostnaden efter hyrestillfället. 

Hagarummet
I Längbro församlingshem finns Hagarummet som rymmer 30 personer.
Utifrån folkhälsomyndighetens nya riktlinjer gäller följande: Max antal exkl. personal: 8 personer.

Läs om hur många personer som maximalt får vistas i Svenska kyrkans kyrkor och lokaler i Örebro pastorat under coronapandemin. 

Hyra: 500 kr
Utöver kostnaden för lokalen tillkommer 10 kr/person över 18 år, avseende kostnad för kök, porslin m.m. Gäller ej om församlingen anlitas för catering.

Se dig omkring: Hagarummet i 360 grader 

Ånstarummet
I Längbro församlingshem finns Ånstagrummet som rymmer 30 personer. 
Utifrån folkhälsomyndighetens nya riktlinjer gäller följande: Max antal exkl. personal: 20 personer.
Läs om hur många personer som maximalt får vistas i Svenska kyrkans kyrkor och lokaler i Örebro pastorat under coronapandemin. 

Hyra: 500 kr
Utöver kostnaden för lokalen tillkommer 10 kr/person över 18 år, avseende kostnad för kök, porslin m.m. Gäller ej om församlingen anlitas för catering.

Se dig omkring: Ånstarummet i 360 grader 

Längbrorummet och Ekersrummet
I Längbro församlingshem finns Längbrorummet och Ekersrummet, som kan bokas var för sig eller ihop. Båda lokalerna rymmer 60 personer var, tillsammans 120 personer. Utifrån folkhälsomyndighetens nya riktlinjer gäller följande: Max antal exkl. personal: 25 personer per lokal.
Läs om hur många personer som maximalt får vistas i Svenska kyrkans kyrkor och lokaler i Örebro pastorat under coronapandemin. 

Hyra Längbro och Ekersrummet ihop: 1000 kr
Hyra Längbrorummet:  700 kr
Hyra Ekersrummet: 700 kr
Utöver kostnaden för lokalen tillkommer 10 kr/person över 18 år, avseende kostnad för kök, porslin m.m. Gäller ej om församlingen anlitas för catering.

Se dig omkring: Längbrorummet i 360 grader 

Se dig omkring: Ekersrummet i 360 grader 

Köket
I anslutning till lokalerna finns ett kök.

Se dig omkring: Köket i 360 grader 

ORDNINGSREGLER

  • Det är alkoholförbud i alla våra lokaler.
  • Lokalerna skall vara utrymda (städade och återställda) senast kl 19.00
    mån-lör.
  • Rökning är ej tillåten inomhus.
  • Lokalerna skall städas och den ursprungliga möbleringen skall återställas.

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka