Meny

Gudstjänster Olaus Petri

Här kan du se dag och tid för veckans fasta gudstjänster i Olaus Petri kyrka, kyrkans öppettider samt lyssna på söndagens predikan!

Välkommen - på ett säkert sätt

Som kyrka vill vi att församlingens medlemmar, och övriga som finner en mötesplats i Olaus Petri, ska känna sig hemma här. 

Det innebär att vi i våra olika aktiviteter ’möblerat in’ de avstånd som rekommenderas för att vi ska kunna mötas på ett säkert sätt.

Att hålla avstånd är att visa omsorg om varandra.

Maximalt antal deltagare vid varje samling är 50 personer.
Tvätta händerna, håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk.

Kyrkan är öppen: tisdag, onsdag och fredag 10.00-15.00, torsdag 10.00-19.00, samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00, söndagsskola under terminerna, kyrkkaffe.
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: varje vardag (utom onsdag) 8.00 
Heliga danser: jämna tisdagar 18.30 under terminerna

Dop- och vigselgudstjänster är oftast lördagar kl.12.00, 13.30 och 15.00.
Begravningsgudstjänster torsdagar kl.10.00 samt fredagar kl.10.00 och 13.00.

församlingens förbön

Vill du att vi skall be för dig eller någon annan? Det gör vi gärna.  Genom att fylla i formuläret nedan får vi din önskan om förbön. Av respekt för den personliga integriteten kommer vi inte att nämna namnet på den person som förbönen gäller.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Vi tar swish i OP!

Du som sällan har kontanter med dig - nu har vi ett enkelt alternativ i Olaus Petri församling: swisha över pengarna med mobilen!

  • Kollekt (kl 10.00-13.00 under högmässan) nr: 123 097 37 76
  • Servering (kyrkkaffe, fika, soppa mm) nr: 123 096 13 42
  • Gåvor och ljus (skriv in ändamålet i meddelanderutan) nr: 123 105 29 35
  • Bokbordet i kyrkan (skriv bokens titel i meddelanderutan) nr: 123 313 75 69

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling