Bilden föreställer tre ideella medarbetare i Svenska kyrkan Örebro: Torsten, Isabella och Sven-Erik.
Foto: Andreas Hylthén

Ideella uppdrag

Som volontär eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan Örebro ingår du i en gemenskap. Vi har över 1000 ideella medarbetare som på olika sätt engagerar sig i kyrkan och vi vill gärna bli fler.

Svenska kyrkan i Örebro – Örebro pastorat – har inte bara anställda och förtroendevalda. En stor och mycket viktig resurs är våra ideella medarbetare. 

Jag trivs där jag behövs

”Nyttigt för mig, gott för andra” var det någon som sa om ideellt engagemang. Att vara volontär är att göra skillnad för andra och samtidigt uppleva välbefinnande och trivsel. Det känns helt enkelt bra att vara behövd och efterfrågad. Och det känns bra att ingå i ett sammanhang tillsammans med andra.

Du kan göra skillnad på olika sätt

Alla våra ideella medarbetare gör skillnad, på olika sätt. Det kan till exempel handla om att vara engagerad i kyrkans diakoni (kyrkans sociala arbete), i gudstjänster, vid kyrkkaffet, i konfirmandarbetet, i insamlingsarbetet eller Sjukhuskyrkan. Det kan också handla om att vara körsångare i någon av våra körer. Möjligheterna är många och du är varmt välkommen att vara med.

Vad menas med att vara ideell?

Att vara ideell är att vara engagerad för en idé. Det är frivilligt, oavlönat och utförs till någons nytta. 

Hur blir du ideell?