Foto: Kristina Strand Larsson / IKON

Digital anslagstavla

Detta är Svenska kyrkan Örebro pastorats digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet, valnämnden och kyrkogårdsutskottet. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

Närmare information om de olika beslutsorganen hittar du på sidan Demokrati i Örebro pastorat. Under respektive beslutsorgan hittar du också äldre protokoll.

Anslagsbevis

På den digital anslagstavlan publiceras, eller med ett annat ord, anslås justerade protokoll från pastoratets olika beslutande organ. Detta kallas ett anslagsbevis.

Ett protokoll anslås när det är justerat, det vill säga underskrivet. Vill du överklaga besluten i protokollen har du då 21 dagar (tre veckor) på dig. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, med information om tid, plats och vilka ärenden som ska tas upp på kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Så här överklagar du

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsbevis Kyrkofullmäktige

Anslagsbevis

Härmed tillkännages att detta protokoll är justerat. Det går att överklaga besluten i protokollet under tiden detta anslag sitter uppe, det vill säga i tre veckor.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2024-02-06
Datum när anslaget sattes upp: 2024-02-16
Datum när anslaget tas ner: 2024-03-09
Förvaringsplats för originalprotokollet: Kyrkans hus, Storgatan 27, Örebro

Länk till protokollet.

Kontakt

Vid frågor - ring Svenska kyrkans Informationsservice telefon 019-15 45 00, eller kontakta Beredningsenheten: orebro.beredning@svenskakyrkan.se

Det finns möjlighet att ta del av protokoll och handlingar på Informationsservice, Storgatan 27 i Örebro under ordinarie öppettider. Du har då möjlighet att få handlingarna utskrivna och/eller läsa dem på plats.