Almbys ungdomsgrupp

Gemenskap för oss som är unga i Almby församling

Du som är ca 15 år och uppåt är välkommen med! Vi ses i Almby församlinghem varannan tisdagkväll.

Vi åker på läger, utflykter, lagar mat, fikar, tittar på film, spelar spel, samtalar. Vi har roligt ihop helt enkelt.

Några av oss är också aktiva som unga ledare i församlingen. Då är vi hjälpledare i konfirmandgrupp eller med annan verksamhet.

Vi finns på Facebook. Sök på Ungdomsgruppen i Almby församling och gå med. Här lägger vi ut när våra träffar är och var vi samlas. Du kan också kontakta Sara för att få information, se nedan.

Information: Sara Björnmo, församlingspedagog 019-1547 17, sms 076-772 03 37, eller sara.bjornmo@svenskakyrkan.se