Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Bilden föreställer två personer som jobbar i Café Nikolai under en sopplunch.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Jobb

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Här hittar du alla lediga tjänster inom Svenska kyrkan i Örebro.

I hela Svenska kyrkan finns ungefär 23 000 anställda. Av dessa arbetar flertalet i någon av de cirka 1 500 församlingarna som som täcker hela Sverige. Svenska kyrkan i Örebro – Örebro pastorat – är arbetsgivare för närmare 300 personer.

Svenska kyrkan som arbetsgivare

Svenska kyrkan i Örebro är gemensam arbetsgivare för de åtta församlingar och gemensamma enheter som ingår i vårt pastorat. Vi har två personalstrateger, Eva-Marie Lennartsson och Sune Gunnarsson, som bl.a. arbetar med personalfrågor och rekryteringsprocesser.

Eva-Marie Lennartsson

Eva-Marie Lennartsson

Svenska kyrkan i Örebro

Personal- och IT-chef, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Sune Gunnarson

Sune Gunnarson

Svenska kyrkan i Örebro

Personalstrateg, Personal, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat