Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Individ- och familjerådgivningen drivs av Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar. Vi är tre medarbetare och har våra lokaler i Svenska kyrkans hus på Storgatan 27 B i centrala Örebro.

Familjerådgivning är en möjlig väg ut ur en kris. Under 2018 mötte våra familjerådgivare närmare 400 personer i familjerådgivning och ca 130 personer i enskilda samtal. Nästan 400 barn nåddes på detta sätt.

Vi som arbetar på mottagningen har psykoterapeutisk utbildning, bland annat i familjeterapi, utöver vår grundutbildning. Vi är dessutom utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

  Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

  Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
  Telefon:
  019-15 45 45
  E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

  Besöksadress
  Storgatan 27 B
  703 63 Örebro
  Hitta hit