Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Örebro pastorat är vackra minnesplatser för dem vi älskar och saknar. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för dessa platser.

Kyrkogården utgör en minnesplats för avlidna, samtidigt som den är en kulturhistorisk park med sina gravvårdar av olika ålder, utsmyckningar, träd, buskar och övrig vegetation. Kyrkogårdar är rofyllda och ger möjlighet att för en stund koppla av från stressen utanför. På kyrkogården kan vi vandra och minnas våra anhöriga, våra relationer till dem, hur familjen och samhället var en gång i tiden.

På webben kan du läsa mer om Gravplats, gravsättning och gravskötsel. Vill du prata med någon av oss som jobbar på kyrkogården kontaktar du vår kyrkogårdsförvaltning  på telefon 019-15 45 60.

Norra kyrkogården

Norra kyrkogården

När den allmänna gravmarken på de två innerstadskyrkogårdarna Nikolai och Olaus Petri började ta slut, planerades Norra kyrkogården som invigdes år 1900. Det är Örebro pastorats största kyrkogård.

Längbro kyrkogård

Längbro kyrkogård är vackert belägen vid östra foten av Karlslundsåsen och har en karaktär av skogskyrkogård med resliga furor och ett rikt fågelliv.

Almby kyrkogård

Almby kyrkogård

Almby kyrkogård ligger i utkanten av centrala Örebro.

Nikolai kyrkogård

Nikolai kyrkogård härrör från den tid när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Olaus Petri kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård härrör från den tid, när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Ekers kyrka och kyrkogård

Ekers kyrkogård

Ekers kyrkogård är belägen i jordbruksbygd nordväst om Örebro.

Mosjö kyrkogård

Mosjö kyrkogård

Mosjö kyrkogård vilar på en ås söder om Örebro invid den gamla Kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg.

Minneslunden på Täby kyrkogård

Täby kyrkogård

Kyrkogården med den vitkalkade medeltidskyrkan har ett unikt läge intill Täljeåns porlande vatten.

Edsbergs kyrkogård

Edsbergs kyrkogård

Öppet i det flacka kulturlandskapet ligger Edsbergs kyrkogård och medeltida stenkyrka.

Kräcklinge kyrka

Kräcklinge kyrkogård

Högt på en ås i bördig jordbruksbygd ligger Kräcklinge kyrkogård med vit kyrka från 1700-talet samt klockstapel.

Hackvads kyrkogård

Hackvads kyrkogård

Hackvads kyrkogård och kyrka reser sig högt över Lekebergbygden med sitt öppna läge på en kulle.

Tångeråsa kyrkogård

Tångeråsa kyrkogård

Omgiven av skogsbygd i Örebro pastorats södra begränsning ligger Tångeråsa kyrkogård med klockstapel och medeltida unik timmerkyrka.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42