Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Seniorkören i Almby

Kör i Almby församling för dig som är pensionär!

Seniorkören vänder sig till dig som är pensionär och gärna sjunger tillsammans med andra i kör! Vi träffas varannan tisdag i Almby församlingshem kl 14-15.30, sjunger och fikar tillsammans. Någon gång per termin medverkar vi också vid gudstjänst eller vid ett samkväm i församlingen. Välkommen med du också!

För mer information och anmälan kontakta körens ledare: Unn Jörgensdotter Wing, 019-15 47 06 eller unn.jorgensdotter-wing@svenskakyrkan.se

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan