Foto: Örebro Stadsarkiv

Olaus Petri kyrka – tillkomst och beskrivning

Bygget av Olaus Petri kyrka tog inte mindre än 50 år av förberedelse! Här kan du läsa historien om kyrkans tillkomst och få en beskrivning av kyrkorummet.

Olaus Petri kyrka i Örebro har fått sitt namn efter reformatorn Olaus Petri som föddes här i Örebro 1493. Olaus och hans yngre bror Laurentius, född 1499, var båda elever till Martin Luther. I hans anda inledde de reformationen av Svenska kyrkan genom att översätta Bibeln till svenska. Monumentet över bröderna rest 1934 utgör blickpunkt när man närmar sig kyrkan söderifrån. 

tillkomst

Bygget av Olaus Petri kyrka tog inte mindre än 50 år av förberedelse! Mannen bakom verket var lektor Adolf Kjellström (1834-1932) vars porträtt hänger i västra sakristian.

1862 framför han första gången tankarna på en ny kyrka för de norra stadsdelarna i Örebro eftersom Nikolaikyrkan var för liten för den växande staden.
1870 sitter Kjellström i byggnadsnämnden, och har i uppdrag att förbättra och komplettera stadens karta, i samband med detta reserverar han den plats i Sofiaparken där kyrkan 40 år senare skulle komma att byggas! Kjellström förberedde även på andra sätt det kyrkbygge han var så övertygad om skulle ske: På egen bekostnad lät han hugga kalksten till den nya kyrkan i sin egen trädgård i Örebro. Bl.a. relieferna av Marie bebådelse och den blinde Bartimaios som sitter över portarna på kyrkans sydsida.
1903 presenterades förslaget i tryck. Kjellström samarbetade kring detta med
arkitekten Axel Herman Hägg, hans medhjälpare Edwin Dodgshun samt den i London verksamme konstnären Carl Almqvist.
1907, på Olaus-Petridagen, hölls den kyrkostämma som tog beslutet om kyrkobygget, 6 november 1908 påbörjades byggnadsarbetet och fjärde
söndagen i advent 1912 invigdes så Olaus Petri kyrka i Örebro.

Om kyrkobyggnaden

Byggnaden ger sken av att vara betydligt äldre än sina drygt 100 år.
Förebilden är den fornkyrkliga basilikan från 300-talet, som utmärks av ett högt mittskepp och låga sidoskepp, samt ett upphöjt kor med avrundad absid.
Stilmässigt återspeglar kyrkan 1200-talets ideal. Murarna har romansk tyngd medan gotiken framträder i valvbågar, fönster och inredning.

Genom Carl Almqvist, som designade glasmålningarna och väggdekorationerna i koret, tillfördes kyrkan en engelsk stämning inspirerad av ”The Arts and Crafts movement” med frontfigurer som bl.a. William Morris.

Olaus Petri har kallats ett av historieromantikens förnämsta byggnadsverk i landet. Vill du läsa mer om kyrkorummet kan du ladda ner en folder om Olaus Petri kyrka eller en folder med rundvandring runt kyrkorummets symboler!

Vill du läsa mer?

I samband med 100års-firandet 2012 höll hovpredikant Karl-Erik Garlöv en föreläsningsserie om Olaus Petri kyrkas arkitektur och tillkomst. Du läser föreläsningarna här!

Han har även gjort en sammanställning om församlingens kyrkoherdar.

Boka kyrkvisning

Vill du boka kyrkan för kyrkvandring för skola och förskola eller kyrkvisning för alla åldrar vänder du dig till församlingspedagog Agneta Larsson, 019-15 46 69. Här kan du läsa mer om våra kyrkvandringar för skolan.

Vill du boka kyrkan för dop, bröllop eller begravning vänder du dig till informationsservice 019-15 45 00.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling