Foto: Örebro Stadsarkiv

Olaus Petri kyrka – tillkomst och beskrivning

Bygget av Olaus Petri kyrka tog inte mindre än 50 år av förberedelse! Här kan du läsa historien om kyrkans tillkomst och få en beskrivning av kyrkorummet.

Olaus Petri kyrka i Örebro har fått sitt namn efter reformatorn Olaus Petri som föddes här i Örebro 1493. Olaus och hans yngre bror Laurentius, född 1499, var båda elever till Martin Luther. I hans anda inledde de reformationen av Svenska kyrkan genom att översätta Bibeln till svenska. Monumentet över bröderna rest 1934 utgör blickpunkt när man närmar sig kyrkan söderifrån. 

tillkomst

Bygget av Olaus Petri kyrka tog inte mindre än 50 år av förberedelse! Mannen bakom verket var lektor Adolf Kjellström (1834-1932) vars porträtt hänger i västra sakristian.

1862 framför han första gången tankarna på en ny kyrka för de norra stadsdelarna i Örebro eftersom Nikolaikyrkan var för liten för den växande staden.
1870 sitter Kjellström i byggnadsnämnden, och har i uppdrag att förbättra och komplettera stadens karta, i samband med detta reserverar han den plats i Sofiaparken där kyrkan 40 år senare skulle komma att byggas! Kjellström förberedde även på andra sätt det kyrkbygge han var så övertygad om skulle ske: På egen bekostnad lät han hugga kalksten till den nya kyrkan i sin egen trädgård i Örebro. Bl.a. relieferna av Marie bebådelse och den blinde Bartimaios som sitter över portarna på kyrkans sydsida.
1903 presenterades förslaget i tryck. Kjellström samarbetade kring detta med
arkitekten Axel Herman Hägg, hans medhjälpare Edwin Dodgshun samt den i London verksamme konstnären Carl Almqvist.
1907, på Olaus-Petridagen, hölls den kyrkostämma som tog beslutet om kyrkobygget, 6 november 1908 påbörjades byggnadsarbetet och fjärde
söndagen i advent 1912 invigdes så Olaus Petri kyrka i Örebro.

Om kyrkobyggnaden

Byggnaden ger sken av att vara betydligt äldre än sina drygt 100 år.
Förebilden är den fornkyrkliga basilikan från 300-talet, som utmärks av ett högt mittskepp och låga sidoskepp, samt ett upphöjt kor med avrundad absid.
Stilmässigt återspeglar kyrkan 1200-talets ideal. Murarna har romansk tyngd medan gotiken framträder i valvbågar, fönster och inredning.

Genom Carl Almqvist, som designade glasmålningarna och väggdekorationerna i koret, tillfördes kyrkan en engelsk stämning inspirerad av ”The Arts and Crafts movement” med frontfigurer som bl.a. William Morris.

Olaus Petri har kallats ett av historieromantikens förnämsta byggnadsverk i landet. Vill du läsa mer om kyrkorummet kan du ladda ner en folder om Olaus Petri kyrka eller en folder med rundvandring runt kyrkorummets symboler!

Vill du läsa mer?

I samband med 100års-firandet 2012 höll hovpredikant Karl-Erik Garlöv en föreläsningsserie om Olaus Petri kyrkas arkitektur och tillkomst. Du läser föreläsningarna här!

Han har även gjort en sammanställning om församlingens kyrkoherdar.

Boka kyrkvisning

Vill du boka kyrkan för kyrkvandring för skola och förskola eller kyrkvisning för alla åldrar vänder du dig till församlingspedagog agneta.larsson@svenskakyrkan.se, 019-15 46 69. Här kan du läsa mer om våra kyrkvandringar för skolan.

Vill du boka kyrkan för dop, bröllop eller begravning vänder du dig till informationsservice 019-15 45 00.

Den segrande Kristus. Korfönster i Olaus Petri kyrka (detalj)

Jubileum 2012 Föreläsningar, Olaus Petri

Under 2012 firar Olaus Petri kyrka 100 år. I samband med firandet hölls en föreläsningsserie om kyrkans arkitektur och tillkomst, här kan du ladda ned och läsa dem:

Den omgjutna storklockan 1956

Kyrkklockorna i Olaus Petri kyrka

Kyrkklockor har alltid lockat människors fantasi, det finns många berättelser om dem. Olaus Petri kyrka har fyra klockor i sitt torn, från början var de bara tre. Läs mer om dem, deras inskriptioner och användning här!

Kyrkvandringar i Olaus Petri

Grupper i alla åldrar, från förskola till seniorer är välkomna till kyrkvandringar i Olaus Petri kyrka, Örebro.

Orglarna i Olaus Petri kyrka

Örebro Olaus Petri kyrka har tre orglar.

Station XII: Jesus dör på korset

Korsvägen i Olaus Petri

Att vandra korsvägen är en kristen andaktsform som efterbildar Jesu lidandes väg, Via Dolorosa i Jerusalem.

Påskljuset i Olaus Petri

Vid midnattmässan på påskaftonen invigdes det nya påskljuset i Olaus Petri. Här kan du läsa mer om påskljusens historia och innebörd.

Dopträdet i Olaus Petri

Ett sätt att uppmärksamma alla de dop som sker i vår församling

Brudkronorna i Olaus Petri kyrka

Kanske planerar ni bröllop i år? Här i Olaus Petri har vi inte mindre än tre vackra brudkronor som vi gärna lånar ut till dig som ska gifta dig i vår kyrka.

Olaus Petri kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård härrör från den tid, när Örebros enda kyrkogård kring S:t Nikolai kyrka inte längre räckte till som begravningsplats.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling