Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola

Flera av våra församlingar i Örebro har söndagsskola för barn i samband med gudstjänst. Barnen går ifrån en stund tillsammans med ledare – ofta för att lyssna till en text och rita eller pyssla tillsammans.