Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar Laurentiusgården, seniorbostäder med gemenskap och kvalitet, Sankta Katarina studentboende, en ung gemenskap med många möjligheter, och Almby kyrkpark, ett generationsboende för studenter och 55+.

Almby kyrkpark generationsboende

Generationsboendet i Almby kyrkpark vänder sig till studenter och 55+. Gemenskap, trevlig boendemiljö och närhet till kyrka, butik och universitet är något av vad generationsboendet erbjuder.

Bilden visar tre äldre kvinnor som äter lunch i Laurentiusgårdens matsal.

Laurentiusgårdens seniorlägenheter

Laurentiusgården ligger på norr i Örebro, med närhet till city. Våra hyresgäster har stora möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum, matsal, hobbyrum, studierum och relaxavdelning. För att kunna ta del av vårt utbud och de aktiviteter vi erbjuder rekommenderar vi att man inte flyttar in vid en allt för hög ålder. Vi tror att en ålder före 80 år kan vara lämpligt.

Sankta Katarina studentboende består av 137 nybyggda lägenheter med närhet till Örebro universitet och city.

Studentlägenheter i Sörbyängen och Almby kyrkpark

Här kan du läsa mer om våra 137 studentlägenheter i Sankta Katarina, i populära Sörbyängen, och 16 nyproducerade studentlägenheter i Almby kyrkpark i Örebro.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro

Telefon: 019-15 45 30 (mån-fre 09.30-11.30)
E-post: orebro.bostader@svenskakyrkan.se

Postadress:
Storgatan 27A, 703 63 ÖREBRO