Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar Laurentiusgården, seniorbostäder med gemenskap och kvalitet samt Sankta Katarina studentboende – en ung gemenskap med många möjligheter.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro