Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar Laurentiusgården, seniorbostäder med gemenskap och kvalitet samt Sankta Katarina studentboende – en ung gemenskap med många möjligheter. Just nu bygger vi ett generationsboende i Almby kyrkpark - totalt 38 lägenheter för studenter och 55+.

Hyr din bostad i Almby kyrkpark

Nu öppnar möjligheten för studenter och 55+ att hyra i generationsboendet Almby kyrkpark. Gemenskap, trevlig boendemiljö och närhet till både kyrka, butik och universitet är något av vad generationsboendet kan erbjuda. Här hittar du mer info och formulär för intresseanmälan.

Den gemensamma lokalen på Studievägen 18 är öppen för alla hyresgäster.

Sankta Katarina studentboende

Sankta Katarina studentboende ligger på Studievägen 14, 16 och 18 med närhet till Örebro universitet och city. Här finns en ung gemenskap med möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum och samtalsrum. Välkommen!

Bilden visar tre äldre kvinnor som äter lunch i Laurentiusgårdens matsal.

Laurentiusgården seniorboende

Laurentiusgården seniorboende ligger på Norr i Örebro, med närhet till city. Våra hyresgäster har stora möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum, matsal, hobbyrum/studierum och relaxavdelning. För att kunna ta del av vårt utbud och de aktiviteter vi erbjuder rekommenderar vi att man inte flyttar in vid en allt för hög ålder. Vi tror att en ålder före 80 år kan vara lämpligt.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB bygger just nu

Svenska kyrkans bostäder i Örebro