Sankta Katarina studentbostäder på Studievägen 14 och 16, med grillplats på bakgården.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB äger och förvaltar Laurentiusgården, seniorbostäder med gemenskap och kvalitet, Sankta Katarina studentboende, en ung gemenskap med många möjligheter, och Almby kyrkpark, ett generationsboende för studenter och 55+.

Almby kyrkpark generationsboende

Generationsboendet i Almby kyrkpark vänder sig till studenter och 55+. Gemenskap, trevlig boendemiljö och närhet till kyrka, butik och universitet är något av vad generationsboendet erbjuder.

Intresseanmälan boende

Vill du bo hos Svenska kyrkans bostäder i Örebro?
Här lämnar du din intresseanmälan.

Gäller för boende i Almby kyrkpark, Laurentiusgården och våra studentbostäder.

Bevakning av / information om lediga lägenheter

Efter att du gjort din intresseanmälan (se länk ovan) kan du även skapa en bevakning. Det innebär att du får ett mejl när det finns en ledig lägenhet att söka.

Almby kyrkpark generationsboende

Generationsboendet i Almby kyrkpark vänder sig till studenter och 55+. Gemenskap, trevlig boendemiljö och närhet till kyrka, butik och universitet är något av vad generationsboendet erbjuder.

Bilden visar tre äldre kvinnor som äter lunch i Laurentiusgårdens matsal.

Laurentiusgårdens seniorlägenheter

Laurentiusgården ligger på norr i Örebro, med närhet till city. Våra hyresgäster har stora möjligheter till gemensamma aktiviteter i samlingsrum, matsal, hobbyrum, studierum och relaxavdelning. För att kunna ta del av vårt utbud och de aktiviteter vi erbjuder rekommenderar vi att man inte flyttar in vid en allt för hög ålder. Vi tror att en ålder före 80 år kan vara lämpligt.

Sankta Katarina studentboende består av 137 nybyggda lägenheter med närhet till Örebro universitet och city.

Studentlägenheter i Sörbyängen och Almby kyrkpark

Här kan du läsa mer om våra 137 studentlägenheter i Sankta Katarina, i populära Sörbyängen, och 16 nyproducerade studentlägenheter i Almby kyrkpark i Örebro.

Information om personuppgiftsincident till våra nuvarande och tidigare hyresgäster 

Svenska kyrkans bostäder i Örebro vill informera om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Personuppgifter i kyrkans it-miljö berör kyrkans personal, medlemmar, förtroendevalda och bidragsgivare. Personuppgifter i kyrkans IT-miljö berör även nuvarande och tidigare hyregäster hos Svenska kyrkans bostäder i Örebro. Klicka på länken nedan för att läsa mer.  

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan i Örebro pastorat vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att hela Svenska kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Uppdatering 22 maj: stor mängd stulen data har publicerats - så agerar Svenska kyrkan.

Byggnadspris till Almby kyrkpark generationsboende

Almby kyrkpark generationsboende vann Örebro kommuns byggnadspris 2023. – Vi är så otroligt glada och stolta över denna utmärkelse, där så många fina projekt var nominerade, säger David Lennermark, vd för Svenska kyrkans bostäder i Örebro.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro

Telefon: 019-15 45 30 (mån-fre 09.30-11.30)
E-post: orebro.bostader@svenskakyrkan.se

Postadress:
Storgatan 27A, 703 63 ÖREBRO