Samtal vid lunchbordet mellan en man och diakon IngMarie Rice Edsbrand.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Diakoni, kyrkans sociala arbete

Behöver du prata med någon utomstående, få tröst eller finna styrka? Då finns våra präster och diakoner till hjälp. Vårt uppdrag är att se nöden, finnas där för att lindra – och att ge samhällets svaga en röst. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Vi som jobbar i Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Genom att finnas på plats vid bl.a. arbetsplatser, universitet, äldreboenden och sjukhus vill vi vara tillgängliga för dig som bor och vistas här. Du är alltid välkommen att höra av dig till en präst eller diakon i din kyrka eller församling, oavsett vad du har att berätta. Vi har tystnadsplikt. 

Kontakta din församling

Här under hittar du sidor med kontaktuppgifter till våra diakoner och ser hur du kan få stöd i just din församling. Vet du inte vilken församling du tillhör? Du hittar lätt din församling genom att fylla i din adress i sökfältet under förstoringsglaset högst upp till höger på sidan. Du kan också ringa oss på telefon 019-15 45 00 så hjälper vi dig till den församling du bor i.

Ett medmänskligt uppdrag

Diakoni präglar hela Svenska kyrkans arbete. Våra gudstjänster, mötesplatser, öppna förskolor, bostäder – ja, allt vi gör genomsyras av diakonin, som har sin grund i bibeln och hur Jesus mötte människor.

Genom dopet är vi alla kallade att utföra diakoni och stötta våra medmänniskor, men i församlingarna har diakonerna ett särskilt ansvar att lyfta fram det diakonala perspektivet – och att stå upp för samhällets svaga och utsatta. 

 

Aktuellt om diakoni