Glädjespridarna i Längbro

Vi kombinerar våra tidigare barngrupper Skaparverkstaden och barnkören för att ge möjlighet till en mer kreativ verksamhet där barnen får större utrymme till sin kreativitet. Vi erbjuder drop-in fika från kl.16.00 därefter startar vi kl. 16.30 med samling.

Torsdagar 16.30-18.00
För dig som går i åk 1 till åk 4
Anmälan krävs. Max 20 deltagare

Vad gör vi i gruppen? Vi vill skapa en trivsam miljö för barnen som ger utrymme för inspirerande kreativitet.

Vi kommer att prova på att använda oss av estetiska uttryck såsom drama, sång och skapande, vilket kommer att berika våra Gudstjänster med små och stora.

Syftet med verksamheten är att vi vill ge barnen möjligheten att påverka och även chansen att medverka i våra gudstjänster.

Två barn som håller hand.

Barnverksamheten i Längbro

Välkommen till Längbros barnverksamhet ht.2024!

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Boka dop i Örebro

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett ålder på den som döps. Här kan du välja tid och plats för dop i någon av våra kyrkor och kapell. Bokning går att göra direkt på webben.

Längbro församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka