Kreanesserna i Längbro

Vi kombinerar våra tidigare barngrupper Skaparverkstaden och barnkören för att ge möjlighet till en mer kreativ verksamhet där barnen får större utrymme till sin kreativitet.Vi erbjuder drop-in fika från kl.16.00 därefter startar vi kl. 16.30 med samling.

Torsdag 16.30-18.00, start v. 38
För dig som går i åk 1 till åk 6
Anmälan krävs. Max 20 deltagare

Här hittar du oss på facebook! 

Vad gör vi på torsdagsgruppen?

Vi kombinerar våra tidigare barngrupper Skaparverkstaden och barnkören för att ge möjlighet till en mer kreativ verksamhet där barnen får större utrymme till sin kreativitet.

Vi kommer utforska fler estetiska uttryck som exempelvis dans och drama men vi kommer även bibehålla sången och skapandet.

Verksamheten kommer ha fokus på våra Små och stora gudstjänster, där barnen får prova att medverka i gudstjänsten. Detta kommer ske tre gånger under höstterminen.  

 Små och stora gudstjänster i Längbro kyrka

10/10 kl. 10.00

6/11 kl. 14.00

12/12 kl. 10.00

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka