Kreanesserna i Längbro

Vi kombinerar våra tidigare barngrupper Skaparverkstaden och barnkören för att ge möjlighet till en mer kreativ verksamhet där barnen får större utrymme till sin kreativitet.Vi erbjuder drop-in fika från kl.16.00 därefter startar vi kl. 16.30 med samling.

Torsdag 16.30-18.00
För dig som går i åk 1 till åk 4
Anmälan krävs. Max 20 deltagare

Här hittar du oss på facebook! 

Vad gör vi i gruppen?

Vi vill skapa en trivsam miljö för barnen som ger utrymme för inspirerande kreativitet.

Vi kommer att prova på att använda oss av estetiska uttryck såsom drama, sång och skapande, vilket kommer att berika våra Gudstjänster med små och stora.

Syftet med verksamheten är att vi vill ge barnen möjligheten att påverka och även chansen att medverka i våra gudstjänster.

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka