Ekers kyrka och kyrkogård
Foto: Charlott Torgen

Ekers kyrkogård

Ekers kyrkogård är belägen i jordbruksbygden nordväst om Örebro.

Kyrkogårdens äldsta delar är av medeltida ursprung och samtida med kyrkan, som uppfördes under 1100-talet eller 1200-talets första hälft.

Den äldre delen av kyrkogården ligger upphöjd och omges av en bred stenmur samt uppvuxna lövträd i en ståtlig trädkrans.

En utvidgning med minneslund finns väster om kyrkogårdens äldre del. Utvidgningen invigdes 1977.

Ekers lilla medeltida kyrka, samfällighetens minsta, har därmed en värdig och mycket vacker inramning. Ekers kyrka, uppförd under 1100-talet eller 1200-talets första hälft, är länets minsta kyrka med ett för Närkes medeltidskyrkor ovanligt torn. Inredningen är till stora delar från slutet av 1600-talet. En renovering på 1950-talet har gett kyrkorummet dess nuvarande utseende.

Ekers kyrkogård berättar

Kyrkogårdarna utgör fantastiska kulturmiljöer och kan berätta om vår historia på många sätt. Nu finns korta filmer som berättar om Ekers kyrkogård och några av de personer som ligger begravda där att ta del av. Här finns filmer om HerraLasse, rikaste mannen i Eker, Elsa Andersson som drev affären, Julius Andersson som startade Mellringe tegelbruk och många fler.

Ekers kyrkogård
Foto: Hans Hallberg

Videofilmer som berättar mer om dessa personer och mycket annat finns på webbsidan ”Kulturgravar.se”, vilken kan nås via QR-koden eller denna länk. Filmerna finns också textade på YouTube.

En skylt med QR-koden är även placerad vid Ekers kyrkogård så att alla besökare kan ta del av guiden.

QR-kod till Kulturgravar.se och mer information.

Ekers kyrkogård 1900-tal Foto: Samuel Lindskog, Örebro läns museum
Minneslunden på Ekers kyrkogård - Minneslundar i Örebro pastorat

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42