Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekers kyrkogård

Ekers kyrkogård är belägen i jordbruksbygd nordväst om Örebro.

Kyrkogårdens äldsta delar är av medeltida ursprung och samtida med kyrkan, som uppfördes under 1100-talet eller 1200-talets första hälft.

Den äldre delen av kyrkogården ligger upphöjd och omges av en bred stenmur samt uppvuxna lövträd i en ståtlig trädkrans.

En utvidgning med minneslund finns väster om kyrkogårdens äldre del. Utvidgningen invigdes 1977.

Ekers lilla medeltida kyrka, samfällighetens minsta, har därmed en värdig och mycket vacker inramning. Ekers kyrka, uppförd under 1100-talet eller 1200-talets första hälft, är länets minsta kyrka med ett för Närkes medeltidskyrkor ovanligt torn. Inredningen är till stora delar från slutet av 1600-talet. En renovering på 1950-talet har gett kyrkorummet dess nuvarande utseende.

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Torleif Örn, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186

Kontaktperson för Mosjö kyrkogård
Ann-Christine Hjalmarsson, 019-15 45 91